Løntilskud

Hvis du ikke kan bestride et ordinært job, har du mulighed for at blive ansat i løntilskud.

I et løntilskudsjob kan du:

• Vise en arbejdsgiver, hvad du har at byde på og dermed så frøene til en fast ansættelse
• Afprøve nye arbejdsområder
• Opnå erfaring

Du kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder. Der gælder forskellige regler for de to ansættelser. 

Løntilskud i offentlige virksomheder
- Du kan blive ansat med løntilskud fra første dag, du er tilmeldt som jobsøgende. Den maksimale timeløn er 115,98 kr. pr. time, og du får udbetalt løn, som svarer til ens ydelse som ledig. Dog får man fuld pension af den løn, man ville have fået, hvis man havde været almindeligt ansat.
- Perioden i offentligt løntilskud kan max. vare i 6 måneder hos den samme arbejdsgiver.
- Det er muligt at få tilskud til transport.

Løntilskud i private virksomheder
- Du skal have været ledig i 6 måneder for at komme i privat løntilskud. Der er dog mulighed for, at det kan ske tidligere, hvis du er over 50 år, er enlig forsørger eller er ufaglært.
- Hvis du bliver ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får du almindelig overenskomstmæssig løn, pension og arbejdstid. Perioden i privat løntilskud kan max. vare i 12 måneder hos samme arbejdsgiver.
- Det er ikke muligt at få tilskud til transport.

Vær opmærksom på
- At Center for Arbejdsmarked skal godkende virksomheden, du gerne vil i løntilskud i, så vi sikrer, at der er et rimeligt forhold imellem antallet af fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik.
- At en løntilskudsansat ikke må erstatte almindeligt ansatte medarbejdere
- At du ikke kan komme i løntilskud i den virksomhed, du senest har arbejdet i, eller som er ejet af fx ens ægtefælle.

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600
Sidst opdateret den 8. april 2019