Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik giver dig mulighed for at lære en virksomhed at kende og vise, om du passer ind, så virksomheden måske kan tilbyde dig et job med eller uden løntilskud.

Du kan komme i virksomhedspraktik, hvis du ikke umiddelbart kan komme i job med eller uden løntilskud. Du kan komme i praktik i alle typer af virksomheder, dog ikke en virksomhed, hvor du har været ansat før. Praktikvirksomheden skal godkendes af Center for Arbejdsmarked for at sikre, at der er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i virksomhedspraktik og løntilskud. Som praktikant i en virksomhed får du en ydelse, der svarer til de dagpenge eller den kontanthjælp, du ellers ville modtage. 

Praktikken kan vare op til:
• fire uger, hvis du får dagpenge og tidligere har været i et ordinært job
• otte uger, hvis du lige har afsluttet en kort videregående uddannelse, får dagpenge og endnu ikke har haft et ordinært job
• fire uger med mulighed for forlængelse, hvis du får kontanthjælp
• 13 uger med mulighed for forlængelse, hvis du modtager sygedagpenge

Kontakt din sagsbehandler eller virksomhedskonsulent, hvis du har spørgsmål til mulighederne for virksomhedspraktik.

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600
Sidst opdateret den 28. maj 2019