Til møde med rehabiliteringsteamet

Hvis du er indstillet til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, kommer du til at møde Rehabiliteringsteamet, der skal være med til at vurdere din situation.  

Rehabiliteringsteamet er sammensat af en række fagpersoner. Du vil derfor møde medarbejdere fra bl.a. Center for Arbejdsmarked, Center for Sundhed og Center for Handicap og Psykiatri. Hvis du er under 30 år, kan der også være en medarbejder fra uddannelsesområdet.

Under mødet vil teamet sammen med dig finde frem til, hvilke muligheder du har for at arbejde eller uddanne dig. Du er eksperten i dit eget liv, og derfor er dine input til mødet vigtige.

Forberedelse til mødet
Du forbereder mødet med rehabiliteringsteamet sammen med din kontaktperson i kommunen. I udarbejder en rehabiliteringsplan, som blandt andet indeholder dine ønsker i forhold til job og uddannelse, og som beskriver, hvordan du ser din helbredsmæssige situation. Her indgår også din læges vurdering af dit helbred.

Bisidder og tolk
Du kan tage en bisidder med til mødet, hvis du har behov for det. Hvis du ikke taler dansk, vil en tolk deltage på mødet.

Vurdering af din arbejdsevne
Efter mødet udarbejder Rehabiliteringsteamet en anbefaling til, hvordan du kan komme videre i din nuværende situation. Den indeholder en vurdering af din arbejdsevne og evt. en beskrivelse af konkrete forløb, der kan udvikle dine kompetencer. Du modtager efterfølgende et brev med teamets indstilling, så du kan komme med bemærkninger.

Hvem træffer afgørelsen?
Det er Pensionsnævnet og Beslutningsudvalget i Center for Arbejdsmarked, der træffer den endelige afgørelse ud fra Rehabiliteringsteamets indstilling, dine kommentarer og de øvrige oplysninger om dig.

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600
Sidst opdateret den 8. april 2019