Ny pensionsordning

Fra 1. januar vil du få en obligatorisk pensionsordning, hvis du blandt andet modtager sygedagpenge, revaliderings- eller ressourceforløbsydelser.   

Det er vigtigt at spare op til pension – også når du i en periode af dit liv modtager en ydelse fra det offentlige. Derfor vil du fra 1. januar 2020 få en ny obligatorisk pensionsordning.

Det er staten, der betaler bidragene til din pensionsordning. Du vil derfor ikke kunne mærke, at du sparer op. Det sker helt automatisk.

 Hvor meget bliver der indbetalt?

Det er svært at sige, hvor meget der bliver indbetalt til din pensionsordning. Beløbet afhænger nemlig af din ydelse. I 2020 bliver der indbetalt et beløb, der svarer til 0,3 procent af din ydelse. Frem til 2030 vil beløbet hvert år stige.

Hvem får den Obligatorisk Pensionsordning?

Det gør alle, der modtager nedenstående ydelser:

  • Sygedagpenge
  • Uddannelseshjælp
  • Kontanthjælp
  • Supplement til brøkpensionister
  • Revalideringsydelser
  • Ressourceforløbsydelser
  • Ledighedsydelse
  • Fleksløntilskud
  • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Hvornår får du udbetalt Obligatorisk Pension?

Det er ATP, der passer på din pension – og bidragene til Obligatorisk Pensionsordning bliver en del af din ATP Livslang Pension. Du har ikke mulighed for at flytte pensionen til et andet pensionsselskab.

Du får automatisk udbetalt pensionen, når du når folkepensionsalderen – og lige så længe, du lever. Du kan ikke få udbetalt pensionen før, selvom du fx er førtidspensionist, lider af en livstruende sygdom eller flytter til et andet land end Danmark.

Du kan læse mere på Borger.dk

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600
Sidst opdateret den 13. januar 2020