Ny afgørelse om sygedagpenge

 

Har du fået standset din sygedagpengesag, før du modtog et brev om, at pengene ville stoppe, så kan du måske få genoptaget din udbetaling.

Ankestyrelsen har efter en dom i Landsretten truffet en principafgørelse (40-18), der ændrer praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge jf. Lov om sygedagpenge § 7.

Efter den nye praksis må udbetalingen af sygedagpenge først standses, når kommunen har truffet en afgørelse om det. Kommunen må i sygedagpengesager efter den nye principafgørelse 40-18 ikke beslutte, at udbetalingen af sygedagpenge skal standses med tilbagevirkende kraft. Hvis udbetalingen af dine sygedagpenge er blevet standset jf. Lov om Sygedagpenge § 7, før du har modtaget en afgørelse, har du derfor måske mulighed for at få genoptaget din sygedagpengesag.

Genoptagelse af din sag
Næstved Kommune skal tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft.
Genoptagelsen kan eventuelt føre til, at du har ret til sygedagpenge udover det tidspunkt, hvor dine sygedagpenge blev standset. Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det gælder f.eks., hvis du har genoptaget arbejdet eller raskmeldt dig.

Hvordan får du genoptaget din sag?
Du skal selv kontakte kommunen eller Ankestyrelsen, hvis du ønsker, at din sag skal genoptages. Kommunerne og Ankestyrelsen har nemlig ikke mulighed for at finde alle de sager, som skal genoptages.

Sådan gør du - hvis det er Næstved Kommune
Hvis du mener, at din sag om standsning af sygedagpenge skal genoptages, eller hvis du har spørgsmål vedrørende din sag, er du velkommen til at kontakte Næstved kommune her: cam@naestved.dk att: Britt Røpke / tlf. 55 88 66 00.
Du bedes i din henvendelse oplyse navn og cpr. nr. på personen, det drejer sig om. Ligesom du bedes oplyse hvilken konkret afgørelse, du ønsker genbehandlet.
Når vi har modtaget din henvendelse, vender vi tilbage inden for 10 arbejdsdage. Næstved kommune vil tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage din sag.
Genoptagelsen kan eventuelt føre til, at du har ret til sygedagpenge udover det tidspunkt, hvor dine sygedagpenge blev standset - og ind til at du har modtaget en korrekt afgørelse. Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om udbetalingen af dine sygedagpenge blev stoppet, før du modtog en afgørelse. Det gælder f.eks., hvis du har genoptaget arbejdet eller raskmeldt dig.

Sådan gør du - hvis det er Ankestyrelsen
Hvis det er Ankestyrelsen, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge, er det Ankestyrelsen, der skal træffe beslutning om evt. genoptagelse. Du skal derfor i det tilfælde kontakte Ankestyrelsen.
Du kan læse mere om Højesteretsdommen og principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside.

Din sag kan være forældet
Vær opmærksom på, at dine månedlige udbetalinger løbende bliver forældet efter tre år. Ligesom der skal tages stilling til, om der er grundlag for en modregning, hvis du har modtaget andre ydelser i den periode, efterbetalingskravet gælder.

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600
Sidst opdateret den 8. april 2019