Samarbejde med Veterancenter

I foråret 2019 har Næstved Kommune fornyet sin samarbejdsaftale med Veterancenteret. Vi har forpligtet hinanden til, at vi vil gøre en særlig indsats for veteraner og deres pårørende. Og samtidigt vil vi gøre en særlig indsats for at dyrke og udvikle det gode samarbejde mellem os og jer. Vi vil være ”Fælles om Veteraner”, fælles om den gode Veteranindsats.

 

Veterancentrets medarbejdere deltager allerede i dag ved samtaler i jobcenterregi, fungerer som støttepersoner for Næstved-borgere i Regionspsykiatrien og uddanner løbende medarbejderne i veteranindsatsen. I forlængelse af samarbejdsaftalen vil vi brede den pallette endnu mere ud.

Vi er aktuelt ved at udvikle en bredere intern uddannelse af medarbejdere i Næstved Kommune og er ligeledes i dialog om, hvordan vi tilpasser vores beskæftigelsesindsats endnu bedre til veteraner.

Veterancentret er én indgang på veteranområdet og tilbyder støtte til soldater, veteraner og pårørende. Veterancentret arbejder for en bred anerkendelse af de danske veteraner. 

Tilbuddet om støtte til veteraner og pårørende med problemer, der er opstået i forbindelse med udsendelse, er livslangt - også selvom udfordringerne først viser sig senere. Veterancentret yder en tværfaglig indsats bygget på viden fra forskning.


Kontakt

Jobcenter, Stab
Telefon: 5588 6600
E-mail:

Har du spørgsmål?

Kan du skrive til veteranindsatsen på veteran@naestved.dk eller tage direkte kontakt til
Veterankoordinator Johan Poulsen på 2034 7441 eller på mail jappo@naestved.dk eller
Veterankonsulent Mai Huniche 2421 1747 eller på mail mchun@naestved.dk

Sidst opdateret den 21. maj 2019