Samarbejde med Veterancenter

I foråret 2019 har Næstved Kommune fornyet sin samarbejdsaftale med Veterancenteret. Vi har forpligtet hinanden til, at vi vil gøre en særlig indsats for veteraner og deres pårørende. Og samtidigt vil vi gøre en særlig indsats for at dyrke og udvikle det gode samarbejde mellem os og jer. Vi vil være ”Fælles om Veteraner”, fælles om den gode Veteranindsats.

 

Veterancentrets medarbejdere deltager allerede i dag ved samtaler i jobcenterregi, fungerer som støttepersoner for Næstved-borgere i Regionspsykiatrien og uddanner løbende medarbejderne i veteranindsatsen. I forlængelse af samarbejdsaftalen vil vi brede den pallette endnu mere ud.

Veterancentret er én indgang på veteranområdet og tilbyder støtte til soldater, veteraner og pårørende. Veterancentret arbejder for en bred anerkendelse af de danske veteraner. 

Tilbuddet om støtte til veteraner og pårørende med problemer, der er opstået i forbindelse med udsendelse, er livslangt - også selvom udfordringerne først viser sig senere. Veterancentret yder en tværfaglig indsats bygget på viden fra forskning.

Støtte fra Veterancentret ifm. ledighed 

Veterancentrets beskæftigelsesrådgivere arbejder udelukkende med at få veteraner ud i beskæftigelse og uddannelse. De har en stor faglig viden om, hvilke muligheder der er for veteraner på arbejdsmarkedet og kan komme med gode råd, inspiration og støtte i din jobsøgning.

Beskæftigelsesrådgiverne kan desuden fungere som bisidder, når du skal til møder på jobcenter eller A-kasse og være de være dine ekstra ører og skrive referat af mødet.

Læs mere om Veterancentrets tilbud lige her 


Kontakt

Jobcenter, Stab
Telefon: 5588 6600
E-mail:

Har du spørgsmål?

Kan du skrive til veteranindsatsen på veteran@naestved.dk

Sidst opdateret den 24. oktober 2019