Veteraner hjælper veteraner

"Veteraner hjælper veteraner" er en pulje penge, som Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune har afsat til at støtte aktiviteter, hvor veteraner kan hjælpe hinanden.

Er du veteran, og har du et projekt, et arrangement eller lignende, hvor målgruppen er andre veteraner? Så har du mulighed for at søge tilskud fra puljen "Veteraner hjælper Veteraner". 

For at ansøge om støtte, skal du sende en mail til , hvor du beskriver din ide, hvem din specifikke målgruppe er, et overslag over den samlede økonomi og anfører det beløb, du ønsker i støtte.  

Der er i 2019 afsat 20.000 kr. i puljen.

Kontakt

Jobcenter, Stab
Telefon: 5588 6600
E-mail:

Har du spørgsmål?

Kan du skrive til veteranindsatsen på veteran@naestved.dk

Sidst opdateret den 24. oktober 2019