Eliteidræt

Næstved Kommune understøtter talentudvikling indenfor idræt. Det er den selvejende institution Team Næstved Eliteidræt, der varetager uddeling af tilskud til understøttelse og udvikling af den lokale eliteidræt.

​Ansøgningsfristen er den 5. november 2019. 

Der afholdes informationsmøde tirsdag den 22. oktober kl. 18.30 på Næstved Gymnasium (indgang via vareindlevering)

Team Næstved er stiftet af Næstved Kommune, Næstved Erhvervsråd og Næstved Idræts Union. Næstved Kommune bidrager hvert år til den pulje, som idrætsforeninger kan søge tilskud fra.

Team Næstved's formål er at støtte lokale talent- og eliteidrætsudøvere og fremme talent- og eliteidrætten i Næstved og markedsføringen af Næstveds erhversliv, sponsorerne og Næstved Kommune.

Idrætsforeninger, der er hjemmehørende i Næstved Kommune kan søge støtte til:

  • Ansættelse af idrætspersonlighed, der skal fremme den sportslige succes.
  • Ansættelse af kvalificerede trænerkræfter til seniorniveau og/eller talentudvikling.
  • Udgifter til bolig/uddannelse for de samme personer.
  • Trænings- og instruktionsmuligheder for talenter over 15 år. Støtte til yngre talenter kan kun gives i helt særlige tilfælde.

Kriterierne for at søge støtte fra Team Næstved er at idrætsgrenen skal have elitestatus. Foreningen skal have en professionel indfaldsvinkel og have hjemsted i Næstved Kommune. 

Team Næstved Eliteidræt uddeler støtte én gang om året ved Mærk Næstved Sport Awards. I 2020 er det den 5. marts.

Team Næstved Eliteidræt bestyrelser er:
Michael Grochalski,
Per Sørensen,
Diego Gugliotta,
Glenny Hansen,

Konsulent. Jesper Bruun-Olsen,
Konsulent Per Nørholm Rasmussen,   

 

 

 

 

 

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:

Ansøgningsskema til Team Næstved

Vedtægter for Team Næstved Eliteidræt

Læs Team Næstved Eliteidræts vedtægter.

Sponsorkontrakt

Sidst opdateret den 14. oktober 2019