Rådgivende panel

Formålet med et rådgivende panel er, at hjælpe med den fortsatte udvikling af Foreningsportalen med henblik på at komme med forslag til / at blive hørt om ændringer, som skal lette brugen af systemet for foreningerne.

Hvordan

Ved at være brugernes øjne i forhold til de muligheder løsningen giver med fokus på "at det skal være så nemt og ubureaukratisk som muligt".

Ved at fortælle om fejl og ønsker til forbedringer.

 

Hvad sker der med "fejl og ønsker"

De registreres, vurderes og indberettes til leverandører af systemet.

Det kan være vi inden da:

  • beder om uddybning
  • rundsender til øvrige i panelet for at hører om deres mening

I vil modtage info om status på fejl og ønsker.

I skal ikke forvente at ønsker effektures med det samme. De indgår i samlet ønskeliste fra flere kunder og prioriteres af leverandør og kunder.

 

Hvem

Brugere med rollen Foreningsansvarlig der (jævnligt) anvender Foreningsportalen til booking, tilskud, opdatering af foreningsoplysninger m.v.

Vi forestiller os en gruppe på 5-10 medlemmer

 

Tidsforbrug

Det er op til den enkelte.

Vi forstiller os, at når du anvender systemet alligevel og tanken opstår "Det ville nu være lettere hvis...... ", at du så lige sender en mail om det du tænker.

Vi forstiller os ikke at klæde jer yderligere på, da I jo fortsat skal være "almindelige" brugere.

Vi forstiller os, at vi sender jer information om ændringer/forbedringer, så I kan have en særlig fokus herpå.

Vi forstiller os, at invitere jer til at kommentere forslag om ændringer.

Vi forstiller os, ved større ændringer, at invitere jeg til dialog herom.

Og så kan det være vi invitere til sammenkomst, så vi kan se hvordan vi ser ud !

 

Medlemskab af Panel af rådgivende brugere

Du er medlem så længe du ønsker det..

Ønsker du at være med, så send en mail til med oplysninger om: navn, mail, telefonnr. og hvilken forening du er foreningsansvarlig for.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019