Talentpris

Talentprisen  på 10.000 kroner uddeles til et ungt, spirende talent inden for kulturområdet.
Du kan nominere kanditater til prisen ved at sende en  mail til senest 22. september.

Formålet med prisen.

  • at anerkende, opmuntre og synliggøre unge, som udfolder særlige evner og potentiale inden for en eller flere kunstarter.
  • at understøtte positive forbilleder og inspiration for andre unge, der er skabende og udøvende inden for kulturområdet.

Hvem kan modtage prisen?

Prisen uddeles til en ung (ca. 13-25 år) som, inden for en eller flere kunstarter, i særlig grad lever op til flere af nedenstående forhold

  • har markeret sig og udfoldet særlige evner,
  • er særlig dedikeret og har gjort en ekstra indsats for at dygtiggøre sig,
  • har vist særlige evner til at udvikle sig selv og andre i et miljø med andre unge,
  • er et udpræget positivt forbillede og til inspiration for andre unge.

Prisen er oprettet af Kultur- og Demokratiudvalget i Næstved Kommune som led i kommunens satsning på kunstnerisk talentudvikling.

Bedømmelsesudvalg og valg af prismodtager 

Alle kan komme med begrundede forslag til kandidater til prisen. Der laves hvert år et eller flere offentlige opslag, som inviterer borgere, foreninger og andre til at komme med forslag.

Et bedømmelsesudvalg, bestående af repræsentanter fra Talentskolen, Musikskolen og Ungdomsskolen, udvælger tre nominerede til prisen. Bedømmelsesudvalget indstiller til Kultur- og Demokratiudvalget, hvem der skal have prisen. Kultur- og Demokratiudvalget træffer den endelige beslutning og overrækker prisen.

De to nominerede, som ikke får prisen, modtager ved samme lejlighed hver en anerkendelse på 1.000 kr. eller en gave af tilsvarende værdi.

Prisen overrækkes den 24. oktober 2019 på Rønnebæksholm, hvor også Trelleborgfondens Kulturpris (Grundtvig-Marie Prisen) uddeles.Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 3. september 2019