Leje af grønne arealer

Grønne arealer kan lejes

Selvbetjening

Arealer der kan reserveres

Følgende arealer kan reserveres og lejes over interbook

Hvis arealerne indgår i arrangementer, der har kommerciel karakter og lejer har en indtægt i forbindelse med de aktiviteter, der foregår på arealet kan du se taksten pr. opstillingsdag under. Arrangementer, der er ikke kommercielle og har karakter af folkeoplysning fritages for at betale leje.

Selvbetjening

Gå direkte til interbook på "Foreningsportalen"

OBS! Systemet vil være låst hvis du booker mindre end 5 dage før et arrangement. 

Takster 2017

Udlejning af grønne områder
Taksten reguleres årligt med den gennemsnitlige pris og lønstigning afrundet til hele kroner

Udlejning af areal hvor lejer har en indtægt i forbindelse med aktiviteten

Enhed: Pr. opstillingsdag
Enhedstakst 2017: kr. 775,-

Udlejning af dyreskuepladsen takster
Klik her

Næstved Kommune
Kontakt Center for Trafik og Ejendomme, Næstved Park & Vej
Telefon: 5588 6470
E-mail: