Aktivitetsmidler

Aktivitetsmidlerne understøtter udviklingen af nye og anderledes aktiviteter samt aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet.

Der lægges vægt på at støtte kultur- og fritidsaktiviteter eller -projekter, der (i prioriteret rækkefølge):

  1. indeholder en involverende, kreativ eller aktiv proces for børn og unge
  2. understøtter udviklingen af børn og unges talenter
  3. involverer en ressourceperson
  4. understøtter bevægelses- og sundhedsfremmende tiltag
  5. øger formidlingen af kunst og kultur
  6. understøtter tværgående samarbejder, fx tværkommunalt, internationalt eller på tværs af foreninger

For at søge tilskud skal ansøgningsskema udfyldes. Du finder skemaet via linket i selvbetjeningsboksen foroven.

Læs retningslinjerne for Aktivitetsmidler.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:

Politikken og strategien bag

Sidst opdateret den 30. august 2017