Tilskud til dansk-tyske aktiviteter og projekter

I forbindelse med projektet kultKIT kan der søges tilskud til projekter og aktiviteter, der gennemføres på tværs af Femern Bælt.

Næstved Kommune gennemfører i 2018-2021 projektet kultKIT sammen med 3 andre danske og 4 tyske partnere. Hovedformålet med projektet er at finansiere små og store dansk-tyske projekter - såkaldte mikroprojekter.

Danskere og tyskere skal mødes

Projekterne skal gennemføres med mindst en dansk og mindst en tysk partner og der skal være fælles aktiviteter i forbindelse med projektet på begge sider af grænsen. Det kan være aktiviteter indenfor både kultur, fritid, sport og uddannelse, fx en fælles udstilling, en turnering, en aktivitetsdag, træning, erfaringsudveksling, en emneuge et undervisningsforløb eller noget helt andet. Formålet er, at danskere og tyskere i Femern Bælt-regionen mødes og lærer af og om hinandens sprog og kultur - uanset om der er tale om børn, unge, voksne eller ældre.

Hvordan søger jeg?

Alle institutioner, foreninger, grupper og enkeltpersoner kan søge tilskud til et dansk-tysk projekt. Der kan desuden søges tilskud til udgifter i forbindelse med forberedelsesmøder med en potentiel dansk/tysk partner. Læs mere på projektets hjemmeside

 

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019