Huslejefritagelse i Ny Ridehus

Næstved Kommune råder over Ny Ridehus på Grønnegade Kasernes Kulturcenter 18 dage om året. Dette giver Næstved Kommune mulighed for at låne Ny Ridehus ud – uden at der opkræves lokaleleje.

Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne

De 18 dage kaldes Gyldne Dage.

Man kan ansøge om at få huslejefritagelse til offentlige, ikke-kommercielle arrangementer med godgørende/almennyttige formål.  

Bemærk at der udelukkende er tale om fritagelse for lokaleleje. Øvrige obligatoriske udgifter ved afholdelse af arrangementer i Ny Ridehus (teknisk personale, rengøring mm.) afholdes af arrangøren efter de takster som Byrådet har vedtaget.

For at ansøge om huslejefritagelse skal ansøgningsskema udfyldes. Benyt linket i selvbetjeningsboksen foroven.

I ansøgningen  skal du bl.a. oplyse:

  • Hvad er arrangementets formål?
  • Hvem er arrangør?
  • Hvornår ønskes arrangementet afholdt?
  • Er der offentlig adgang til arrangementet?

Ansøgningen skal vedlægges et budget.

Læs retningslinjerne for Gyldne Dage.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019