Pulje til kultur- og fritidsaktiviteter

Puljen understøtter udviklingen af nye og anderledes aktiviteter samt aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet.

Der lægges vægt på at støtte kultur- og fritidsaktiviteter eller -projekter, der (i prioriteret rækkefølge):

  1. indeholder en involverende, kreativ eller aktiv proces for børn og unge
  2. understøtter udviklingen af børn og unges talenter
  3. understøtter bevægelses- og sundhedsfremmende tiltag
  4. Styrker Næstved som kulturhovedstad
  5. Styrker kulturens synlighed og og betydning for borgerne
  6. Udvikler tilbud til udsatte /sårbare borgere
  7. Styrker tværgående samarbejder, fx tværkommunalt, internationalt eller på tværs af foreninger
  8. Bidrager til kommunens udvikling på andre områder, fx. indenfor turisme, bosætning, iværksætteri,uddannelse m.m.

For at søge tilskud skal ansøgningsskema udfyldes. Du finder skemaet via linket i selvbetjeningsboksen foroven.

Læs retningslinjerne for pulje til kultur og fritidsaktiviteter.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:

Politikken og strategien bag

Sidst opdateret den 2. maj 2019