Pulje til styrkelse af større kulturelle begivenheder

Bevillinger fra puljen skal medvirke til at realisere Næstved Kommunes kulturpolitik med særligt henblik på at skabe bedre rammer for at udvikle og fastholde større kulturelle begivenheder.

Puljen kan yde støtte til udvikling af festivaler, udstillinger, koncerter, kulturmøder, markeder, træf eller andre kulturelle begivenheder, der har attraktionsværdi for hele kommunen samt format, kvalitet eller potentiale til at tiltrække besøgende fra andre kommuner.

Der kan ydes støtte til både enkeltstående og årligt tilbagevendende begivenheder.

Puljen kan yde støtte over flere år til den samme begivenhed. Tilskuddet kan reguleres med forventning om, at begivenheden gradvist udvides og/eller bliver mere økonomisk selvbærende.

Tilskud fra puljen kan i nogle tilfælde bevilges som en underskudsgaranti.

Hvordan søger man?

For at søge skal ansøgningsskema udfyldes og vedlægges  budget og årsplan.  Benyt linket i selvbetjeningsboksen foroven.

Læs mere om retningslinjerne for puljen til kulturelle begivenheder.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:

Næsved Kommunes kulturpolitik

Sidst opdateret den 2. maj 2019