Støtte til forsøg og udvikling af nye tiltag

Godkendte, folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper hjemhørende i Næstved Kommune kan søge tilskud fra Forsøgs- og udviklingspuljen til forsøg og udvikling af nye tiltag.

Ansøgningsfristen er 1. marts. For at søge tilskud skal ansøgningsskemaet udfyldes. Du finder skemaet via linket i selvbetjeningsboksen foroven.

Vejledning til udfyldelse af skema.

Læs retningslinjerne for Forsøgs- og udviklingspuljen her.

Se et eksempel på et projekt, der kan bevilges tilskud fra Forsøgs- og udviklingspuljen.

Udover tilskud til forsøg og nye tiltag, kan foreninger, der godkendes af Næstved Kommune efter Folkeoplysningsloven, søge om et starttilskud på op til 5.000 kr. Læs mere om godkendelse af foreninger.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:

Tidligere bevillinger

Sidst opdateret den 13. december 2019