Medlemstilskud

Godkendte, folkeoplysende foreninger hjemhørende i Næstved Kommune kan søge om tilskud på grundlag af antallet af aktive medlemmer i foreningen under 25 år.

Ansøgning om medlemstilskud sker ved indberetning inden 1. april af antallet af medlemmer under 25 år opgjort pr. 31. december det forudgående år.  Tilskuddets størrelse fastsættes hvert år af Fritidsudvalget.

Medlemstallet skal indberettes elektronisk via Foreningsportalen. Følg vejledningen nedenfor.

Vejledning til ansøgning om medlemstilskud samt indberetning af medlemstal.

Læs mere om reglerne for medlemstilskud.

 

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019