Tilskud til voksenundervisning og nedsat deltagerbetaling

Aftenskoler hjemhørende i Næstved Kommune har - ud over en del af de øvrige tilskudsmuligheder for folkeoplysende foreninger - mulighed for at søge tilskud til voksenundervisning og nedsat deltagerbetaling.

Godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning og er hjemhørende i Næstved Kommune kan søge tilskud til voksenundervisning.

Der ydes tilskud til aflønning af ledere og lærere. Fristen for ansøgning om tilskud til aflønning er 1. november.  Fristen for afregning af tilskud er 1. april.

Der kan også søges tilskud til nedsat deltagerbetaling for gigt- og/eller brystoperede. Fristen for ansøgning er 1. november og fristen for afregning af tilskud er 1. april.

Derudover ydes der særligt tilskud til deltagerbetaling til pensionister, fuldtids-arbejdsløse, efterløns- og kontanthjælpsmodtagere ved deltagelse i voksenundervisning. Der er to årlige frister for ansøgning om tilskud til nedsat deltagerbetaling - 1. maj og 1. december.

Læs mere om reglerne for tilskud til voksenundervisning.

Læs mere om tilskud og frister. 

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019