Tilskud til træner- og lederuddannelse

Godkendte, folkeoplysende foreninger hjemhørende i Næstved Kommune kan søge om tilskud til træner- og lederuddannelse.

Der kan søges om tilskud til afholdt kursusafgift for instruktører, trænere og ledere for seneste regnksabsår. Ved ansøgning skal udfyldt ansøgningsskema vedlagt dokumentation for udgifterne fremsendes til Center for Kultur og Borgerservice, . Ansøgningsfristen er 1. april.

Læs mere om reglerne for tilskud til træner- og lederuddannelse.

Se hvilke kurser og uddannelser, der ikke er tilskudberettigede.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019