En ny friluftsstrategi i Næstved Kommune

Næstved Kommune er i gang med at lave en ny friluftsstrategi, som skal forbedre friluftslivet og mulighederne for at benytte sig af kommunens mange naturområder.

Vision for ny friluftsstrategi

Vi ønsker at øge borgernes trivsel hele livet gennem et aktivt liv i naturen. Det indebærer blandt andet at give borgerne mulighed for at dyrke lokale fællesskaber i det fri. Flere skal ud i naturen til hverdag og i weekenden og bevæge sig til en højere livskvalitet.

Naturen er vores vigtigste friluftsområde og udgangspunkt for det gode hverdagsliv med trivsel og sundhed. Vi vil arbejde for at øge tilgængeligheden, adgangen og mulighederne for at komme ud og bruge de grønne områder i byen, landskabet og naturen – de steder, hvor den kan tåle det.

I dag er friluftsmulighederne og besøgsmålene mange, men sammenhængen og forbindelserne mangler. Ved at binde ruter sammen og øge oplevelsernes kvalitet kan vi på samme tid øge livskvaliteten for borgerne og forbedre mulighederne for erhverv og turister f.eks. hvor vandring, cykling, badning/dykning og roning kan kombineres.

For borgere, tilflyttere og turister er naturen en meget vigtig parameter. Flere universiteters undersøgelser viser, at muligheden for at kunne komme ud og rundt i naturen ligger højt på danskernes liste over prioriterede grunde til at blive eller vælge at slå sig ned som familie.

Friluftsstrategien skal udstikke de overordnede mål for friluftslivet i Næstved Kommune og beskrive, hvordan vi vil arbejde med målene, og hvad vi vil gøre, så vi og kommende borgere fortsat har et rigt og varieret friluftsliv.

Link til BorgerGIS

Næstved Kommune har en eksisterende struktur af vandreruter og rekreative forbindelser, som kan findes på BorgerGIS.

Se kortet i BorgerGis (nyt vindue)

Kort om arbejdet med den nye friluftsstrategi

Læs mere om arbejdet med en ny friluftsstrategi her.

Du kan også finde link til kommunens borgerGIS, hvor de forskellige rekreative, friluftsområder kan ses på et kort.

Send dit forslag til et friluftstiltag

Har du et godt forslag til, hvor der skal være en ny sti eller en anden forbindelse som forbedrer friluftslivet i dit lokalområde, så skriv til

Næstved Kommune
Kontakt Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail: