Sejlads på havet

Fotos af forskellige slags sejlads på havet

For at beskytte fuglelivet og de mange badegæster er der begrænsninger i den ellers frie sejlads i fjordene og ved kysterne.

Regler for sejlads

Kysten, fjordene og havet omkring Karrebæksminde og Præstø rummer både badestrande, øer, holme, klinter og smalle strømrender. Der et rigt fugleliv og populære strande. Derfor er der nogle begrænsninger for sejlads.

I skemaet kan du se hvor og for hvilke typer sejlads, der er begrænsninger. I de farvede felter står der, hvilke regler der gælder for den pågældende kombination af sejlads og område. Under tabellen kan du finde de regler, som vi henviser til.

Sejlads m. sejl Kano/kajak Sejlads m. bræt Sejlads m. motor Vandscooter
Fladstrand V § 6 V § 6 V § 9  V § 6 og V § 8 og R § 3 B § 2
Karrebæk Fjord V § 9 V § 8 og R § 3 B § 2
Dybsø Fjord V § 9 V § 8 og R § 3 B § 2
Lindholm A A A A B § 2
Skakholm, Kyholm, dele af Dybsø og Enø Overdrev og 50 m fra kysten V § 7 V § 7 V § 7 V § 7 B § 2
Bjørnebæk Strand R § 2 R § 2 og R § 3 B § 2
Strandgård Strand R § 2 R § 2 og R § 3 R § 5
Vesterhave Strand R § 6 R § 6 R § 6 R § 6 R § 5
Enø Strand R § 6 R § 6 R § 6 R § 6 B § 2
Dragsbjerg Strand R § 2 R § 2 og R § 3 B § 2
Karrebæksminde Bugt R § 2 R § 2 og R § 3 B § 2 og B § 3
Præstø Fjord R § 2 R § 2 og R § 3 B § 2

Tilladt Ikke tilladt Delvist tilladt

Du kan finde de mest relevante regler i oversigten eller du kan læse mere i de enkelte love:

Samlet oversigt over de vigtigste regler for færdsel på havet (pdf, nyt vindue)

B: Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. (nyt vindue)
R: Reglement for sejlads (nyt vindue)
V: Bekendtgørelse om Dybsø Fjord Vildtreservat (nyt vindue)
A: Næstved Kommunes afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm (pdf, nyt vindue)

Naturbeskyttelsesloven (nyt vindue)
Regler for kanalen og sejlrenden i Karrebæk Fjord (nyt vindue)

 

Hvor må jeg sejle - se digitale kort

På kortet kan du se, hvor der er begrænsninger for færdsel med bræt. Områder med rød skravering viser områder, hvor du skal være opmærksom, da der er nogle begrænsninger for sejladsen. Områder med dobbelt rød skravering viser områder, hvor der er forbud mod ophold eller sejlads.

 


Hvis du vil se et kort for en anden type sejlads eller et lidt større kort for sejlads med bræt, kan du finde det her:

Kort over sejlads med kano/kajak (nyt vindue)
Kort over sejlads med motor (nyt vindue)
Kort over sejlads med sejl (nyt vindue)
Kort over sejlads med bræt (nyt vindue)
Kort over sejlads med vandscooter (nyt vindue)

I rullemenuen til venstre for kortet, kan du under punktet Sejlads klikke de forskellige sejladstyper fra og til.

 

Vil du vide mere?

Du kan finde yderligere information omkring sejlads i disse tre foldere.

Download folder om reglerne for kano og kajak  Download folder om reglerne for sejlads med kano og kajak (pdf, nyt vindue)

Download folder om reglerne for sejlads med motor  Download folder om reglerne for sejlads med motor (pdf, nyt vindue)

Download folder om reglerne for sejlads med sejl  Download folder om reglerne for sejlads med sejl (pdf, nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019