Vandreruter

Hvis du gerne vil ud og vandre, må du gerne gå på veje og stier og langs kysten. Vi har lavet en række afmærkede vandrerruter, som du meget gerne må benytte. Ruterne går langs kysten, Susåen og Tystrup-Bavelse søerne.

Adgang og hensyn

Du må som hovedregel gå på alle veje og stier, hele døgnet og hele året – også selv om de er private. Langs vores kyster er der offentlig adgang i vandkanten og i offentlige skove, må du også gå uden for veje og stier.

I private skove og på udyrkede arealer, må færdslen kun kan ske mellem kl. 6 og solnedgang.

Midlertidig lukning af veje og stier kan ske ved jagt eller intensivt landbrugsarbejde, hvilket betyder, at der skal være fare for gæsterne, for at det kan begrunde en kortvarig midlertidig lukning. Ejeren skal selv sørge for skiltning ved midlertidig lukning. Kommunalbestyrelsen kan dog helt eller delvis tilsidesætte et forbud mod gående og cyklende færdsel for de gennemgående veje og stiers vedkommende.

Det er vigtigt, at du tager hensyn til privatlivets fred og ikke holder hvil tæt ved beboelse, ligesom du selvfølgelig tager dit eventuelle affald med dig, så det ikke ligger i naturen. Hunde skal som hovedregel føres i snor.

Du kan se de generelle regler her: Hvor må du færdes (nyt vindue)

 

Sjællandsleden

Næstved Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner på Syd- og Vestsjælland, Region Sjælland og Østdansk Turisme etableret et netværk af vandreruter på Syd- og Vestsjælland samt Møn - Sjællandsleden.

 

Kløverstier

Kløverstier er et landsdækkende koncept for afmærkede, opmålte stiruter i byer og bynære områder. En Kløversti består af fire ruter med forskellige længder fra 2½ til over 10 km. Læs mere om Kløverstierne i Fuglebjerg.

 

Nordsø-vandreruten

Sjællandsleden er en del af Nordsø-vandreruten. I alt omfatter Nordsø-vandreruten over 6000 km vandrerute i Nordsølandene. Ruten er dog ikke sammenhængende, men det er ambitionen, at den bliver det i løbet af nogle år.

I Sverige fortsætter Nordsø-vandreruten med det lokale navn Østersjöleden. Den starter i Malmø Syd og får ved Ystad forbindelse med Skåneleden. Skåneleden har imod nord forbindelse til Hallandsleden og siden Bohusleden. Ved Norges grænse nås Kyststien til Oslo. Her kan du se mere om

Fra Sjællands Odde er der færge til Djursland, hvor Nordsø-vandreruten går videre til Grenå og Skagen. Herfra går den syd på og når Drivvejen, som går ned til lidt syd for den dansk-tyske grænse. Nordsø-vandreruten fortsætter derefter i Holland.

 

Andre vandreruter

Skov- og Naturstyrelsen har udgivet mere end 100 vandretursfoldere hvori der er angivet ruter i skov- og naturområder. Desuden indeholder folderne information om, hvad de pågældende naturområde indeholder af flora og fauna samt kulturhistoriske spor som gravhøje, jættestuer, nedlagte landsbyer m.m.

Læs mere om vandretursfoldere

 

Spor i Landskabet

er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængeligt for offentligheden.

Projektet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med jordejerne, som frivilligt etablerer vandrestier på deres jord, skov og/eller åbne land.

Læs mere om Spor i Landskabet

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

FIND VEJ I DANMARK

  - et sundt og gratis tilbud om en lidt anderledes tur i skoven, parken eller byen. Sundere, sjovere og smukkere får du det ikke.
www.findveji.dk/

Find vej i
Næstved By - Rønnebæksholm og Fruens Plantage - Rønnebæksholm Park - og Folkeskoven Tappernøje

Lagunestien - en 23 km lang vandre- og cykelrute fra Bisserup til Næstved

Læs mere om Lagunestien 
(pdf, åbner i nyt vindue)

Sidst opdateret den 8. april 2019