Gavnø, Vejlø og Dybsø Fjord

Oversigtskort (Gavnø - Vejlø - Dybsø Fjord)

Oversigtskort

Gavnø - Vejlø - Dybsø Fjord - illustration1 - Ved Susåens gab

Her ved Appenæs slutter Susåen sit 87 km lange løb i det midt- og sydsjællandske område. For der blev gravet kanal ind til Næstved i 1935, foregik alt sejlads til og fra købstaden Næstved gennem dette farvand fortrinsvis med pramme og fladbundede skibe.

 

2 - Karetmagerens Hus

Her kunne omegnens bønder få repareret deres hestevogne. Nu er Karetmagerens Hus indrettet som restaurant.
Mindestøtte for Otto Reedtz-Thott, ejer af Gavnø 1797 - 1862. Mindestøtten blev rejst af godsets fæstebønder i 1847 i anledning af, at Otto Reedtz-Thott havde været ejer af Gavnø Gods i 50 år.
Den hvælvede stenbro, der fører over til Gavnø, er bygget i 1873, efter at den gamle træbro fra 1766 blev ødelagt af stormfloden i november 1872. Broen er udsmykket med Faxe-marmor.

 

Tegning af Gavnø Slot3 - Gavnø

Fra røverborg til moderne herregårdsmiljø

Gavnøs placering ved Susåens udløb i Karrebæk Fjord har givet øens besiddere mulighed for at kontrollere sejladsen til og fra Næstved, som i middelalderen blev en vigtig handelsstad.
I 1200-tallet tilhørte øen Valdemar Sejr. Ifølge et dokument fra 1231 fandtes der et hus på Gavnø på dette tidspunkt. Der har sandsynligvis været tale om en befæstet borg, som har haft betydning som værn mod venderne. Borgen kan også have fungeret som base for sørøveri i fjordområdet. Da Margrethe 1. erhvervede øen i 1398, lod hun borgen nedrive og byggede nonnekloster og kirke. Det var således Margrethe 1., der lagde grundstenen til det byggeri, der gennem de næste 300 år blev udbygget til en trefløjet bygning i 2 etager. I 1756 byggede den daværende ejer, grev Otto Thott en etage på de tre fløje. Det bastante middelalderslot blev hermed omdannet til et trefløjet rokoko-slot.
I 1774 stiftedes stamhuset Reedtz-Thott. Gavnø har siden været i denne slægts eje. Nuværende ejer er baron Otto Reedtz-Thott.

Malerisamling

På slottet findes godt 700 malerier og portrætter. Der er her mulighed for at se et bredt udsnit af malerkunst fra det 16., 17. og 18. århundrede. I den store samling af portrætter ses en del af de personer, vi kender fra Danmarks og Europas historie.
I slotskirken findes en altertavle med 64 aneskjolde og prædikestol, som bæres af "den hovedløse trold". Både altertavle og prædikestol er skåret af den navnkundige billedskærer fra Næstved, Abel Schrøder den Yngre.
Slotsparken var oprindelig anlagt som en barokhave, men blev i 1850 omlagt og fik det nuværende udseende. Mange af parkens sjældne træer og buske stammer fra tiden før parken blev omlagt. Det gælder også lindetræerne i alléen, som blev flyttet fra Kongens Nytorv i 1757. Det var en gave til grev Otto Thott fra Frederik 5. Under stormen i 1967 væltede en del af de store træer, men de blev rejst igen og står stadig i parken.

 

4 - Vejløbroen over Fladsåen

Her ved den gamle bro er åen blevet bred og vandrig. Fladsåen har sit udspring i Sparresholm Storskov ikke langt fra Susåens udspring.

 

5 - Vejlø Kirke

Vejlø Kirke er opført i munkesten omkring 1250 - 1300. Sakristiet og tårnet er bygget til i 1500-tallet. Vejlø Kirke er kendt for sit smukke inventar, som skyldes Abel Schrøder den Yngre. Særlig berømt er troldkvinden "Slattenpatten", der bærer prædikestolen. Kirken er normalt åben i dagtimerne.
Bystævnet i Vejlø ligger lige foran kirken. Det er dog ikke disse sten hovbønderne har siddet på. De 13 sten omkring lindetræet blev lagt i 1949 for at markere 100-året for grundloven. Før udskiftningen i 1895 lå der 13 gårde samlet i Vejlø by. Hver gård havde en sten i bytinget ved kirken, hvor man kunne samles, drøfte og afgøre emner af fælles interesse.

 

Tegning af gravhøj6 - Tinghøj

Mellem Vejlø by og Vejlø Skov på Tinghøj ligger en runddysse ca. 500 m fra vejen. Dyssen er velbevaret med et kammer af 2 bære-sten og 1 dæksten samt 16 randsten ved foden af højen.
Der er adgang til dyssen ved at følge et traktorspor op over marken. Der er ca. 500 m at gå op til gravhøjen, men i tid en rejse på 5000 år tilbage til bondestenalderen.

 

7 - Fladstrand og Karlsgab

Fladstrand er en lavvandet bugt, der strækker sig som en tunge op mod Vejlø by. Et flot naturområde, der giver en fornemmelse af, hvordan landskabet så ud i stenalderen.
Sagnet fortæller, at der har ligget en borg ved den smalle strøm mellem Gavnø og Sjælland, hvor den berygtede Sørøver Karl havde sin base. Stedet hedder karlsgab.

 

8 - Vejlø Skov

Vejlø Skov er gammel skov, der ligger ud til fjorden, hvor der i yngre stenalder var tæt belagt med bopladser fra den periode, vi kalder Ertebølletiden. I hele fjordområdet er der fundet 69 bopladser og samlet et vældigt materiale af flinteredskaber. Stedet her har været strategisk vigtigt i middelalderen. Der knytter sig både historie og sagn til skoven.

 

9 - Nyt land

Indtil 1690 strakte Dybsø Fjord sig som en vig helt op til Vejlø by. De frodige marker, vi ser mellem Vejlø Skov og Basnæs Skov, er resultatet af danmarkshistoriens første større landvindingsprojekt, som blev skabt i 1690’erne af Knud Thott som på dette tidspunkt ejede Gavnø.
På diget står resterne af en vindmølle, der har "malet" Nylandsmosens vand ud i fjorden. Den har tabt vingerne, men kan dog minde os om vindmøllernes storhedstid i forrige århundrede. Et par hundrede meter derfra står 3 store 500 kW-vindmøller som et eksempel på, hvordan vi stadig udnytter vindkraften.

 

10 - Fiskerlejet Basnæs

Fiskerlejet har tidligere givet beskæftigelse til adskillige fiskere i området. Efter forurening af fjorden i 1960’erne gik det stærkt tilbage med fiskeriet. Nu er det fortrinsvis fritidsfiskernes joller, man ser på fjorden.

 

Tegning af Jarskov11 - Jarsskov

Jarsskov ligger på en pynt og skyder som en knytnæve ud i fjorden. Det er gammel skov med bøg og eg, blandet med beplantninger af gran. Det er opstillet 2 fugletårne, et ud mod den åbne fjord og et ud mod strandengen.

 

12 - Vester Egesborg Kirke

Kirken er bygget i perioden 1250 - 1300. Gå en tur omkring kirken og læg mærke til de mange forandringer, der er foretaget. Prædikestol og altertavle er skåret af Abel Schrøder den Yngre i bruskbarok som i Vejlø Kirke. Altertavlen her i kirken har en flot bemaling. Bag døren i våbenhuset gemmer sig en rytterskoletavle.
Adgang til kirken efter aftale med graveren.

 

13 - Handelsplads fra vikingetiden

Nyere udgravninger i området viser, at der har været en betydelig anløbsplads og handelsplads ved Vester Egesborg i vikingetiden.
Per Jørns Brønd. På Peter Jørgensens mark sprang i gamle dage en kilde. Per Jørn satte stenen ud til landevejen for at vise de vejfarende, at her var mulighed fra at stille sin tørst ved kildens klare vand.

 

Tegning af stejlebanke14 - Stejlebakken

Stejlebanke ligger i bunden af Dybsø Fjord. Den 19 m høje banke har været rettersted. Den sidste henrettelse blev udført i 1850, hvor en ung pige, som havde dræbt sit nyfødte barn, blev halshugget og begravet i højen.
Herfra er der udsigt ud over fjordområdet mod øen Dybsø, der ligger som et bolværk mellem hav og fjord. Dybsø ejes af miljøministeriet.

 

15 - Vildtbanegrøften

Da Christian 4. blev konge i 1588, besluttede han at anlægge Nordeuropas største jagtområde i Sydsjælland. Der blev gravet grøft og sat hegn tværs over Sjælland fra Dybsø Fjord til Præstø Fjord. Kyllebækken var en del af denne vildtbanegrøft. Hvor landevejen passerede grøften, opsatte man et led, som blev passet af en ledvogter. Det lille hus ved Kyllebækkens udløb i fjorden menes at have været ledvogterhus.

 

16 - Overdrev på Kostræde Banker

Fra Næstvedvejen drejes til højre ad Bankevej mod Kostræde. Ved byskiltet fører en sti til en rasteplads og et udsigtspunkt. Her ud til fjorden er den sidste rest af overdrevet på Bankerne bevaret.

 

17 - The Cross of Sacrifice

På kirkegården ved Svinø Kirke er indrettet en mindelund for allierede flyvere, der blev skudt ned under 2. verdenskrig. Der blev begravet i alt 62 piloter og andet mandskab fra engelske krigsfly og 46 fra amerikanske krigsfly. Blandt de begravede er også flyvere fra Australien, New Zealand og Canada. De 46 amerikanske flyvere blev gravet op og bragt hjem i 1948.

 

18 - Svinø Havn

Svinø Havn ligger ved det smalle, strømfyldte løb mellem Dybsø og Svinø. Fra havnen kan man gå langs stranden op mod campingpladsen. De store og små sten på stranden er skyllet ud af klinten, hvor digesvalerne har lavet deres reder. Knudshoved Odde ses tydeligt som en lang fjordarm, der lukker Avnø Fjord mod syd. I tidligere tid blev der fanget marsvin i farvandet ud for kysten. Heraf navnet Svinø.

Tekst: Verner L. Carlsen og Jan Woolhead
Tegninger: Finn Sand
Opdateret den 14. oktober 2004

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019