Sjællandsleden

Ta' vandreskoene på og oplev over 500 km vandrerute - gennem skov, mark og strand. Du kan planlægge din egen tur - kort som lang - med eller uden overnatninger. Sjællandsleden er en del af Nordsøvandreruten.

Sjællandsleden

Næstved Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner på Syd- og Vestsjælland, Region Sjælland og Østdansk Turisme etableret et netværk af vandreruter på Syd- og Vestsjælland samt Møn.

Vandreruterne hænger sammen med et tilsvarende forløb fra Ebeltoft til Skagen og ned langs den jyske vestkyst til grænsen.

Oversigtskort til SjællandsledenI Næstved Kommune følger vandreruterne kysten og går langs Præstø Fjord og Karrebæk- og Dybsø Fjord, men flere af rutens etaper mødes også i selve Næstved by. Fra byen Næstved har du mulighed for at følge Sydsjællandsleden sydpå forbi Gavnø og over Basnæs og Jarsskov og videre ned mod Vordingborg. Eller du kan gå vestpå ad Lagunestien over Karrebæksminde, Karrebækstorp Skov, Kristiansholms Plantage og helt til Storebælt. Og du kan gå nordpå ad Susåleden, gennem Rådsmandshaven og Ladby forbi Skelby og op til Tystrup-Bavelse Søerne.

I vandreruterne kan du ofte finde lokale ruter som f.eks. Lagunestien, Gavnø og Hørhaven.

Ruterne er overvejende langs de eksisterende veje og stier, men enkelte steder er det også som trampesti. Hver etape er på mellem 5 – 20 km. De fleste dog på 8-15 km.

Tæt på hver etapestart findes en telt- eller campingplads ofte med shelter. Brug af teltpladserne koster imellem 0 og 20 kr. pr. person pr. nat, mens campingpladsen typisk koster 55 kr. pr. voksen pr. nat.

Logo for Sjællandsleden - hvid vandringsmand på blå baggrundAfmærkning

Ruterne er skiltede. Du skal blot kikke efter logoet for Sjællandsleden.
Skilte er kun opsat, hvor man kan være i tvivl. F.eks. ved T-kryds, hvor ruten svinger.

På lange lige stræk er der skiltet for hver to km bortset fra enkelte kyststrækninger,
hvor ruten blot går langs stranden.

Forløb

Ruterne er forsøgt lagt, så de er særligt rige på oplevelser på kultur- og naturseværdigheder. Nogle steder er angivet alternative muligheder. Der kan dog være langt flere gode alternativer end angivet.

Sjællandsleden har sin egen hjemmeside, hvor du bl.a. kan planlægge din rute, se beskrivelser af områder, overnatningsmuligheder, printe kort og meget mere.

Link til Sjællandsledens hjemmeside

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Nordsøvandreruten

Sjællandsleden er en del af Nordsøvandreruten. I alt omfatter Nordsøvandreruten over 6000 km vandrerute i Nordsølandene. Ruten er dog ikke sammenhængende, men det er ambitionen, at den bliver det i løbet af nogle år.

Sidst opdateret den 8. april 2019