Analyser af kultur og fritidsområdet

Facilitets- og udviklingsplan

I Næstved Kommunes Kultur- og Fritidspolitik lægges der vægt på, at der skal være plads til tradition og fornyelse på kultur- og fritidsområdet og en af målsætningerne er, at byrådet vil sikre rammer for udfoldelse på kultur- og fritidsområdet. I Næstved Kommune har vi desuden valgt at have et særligt fokus på udvikling af attraktive faciliteter og forhold, der tilskynder til aktiviteter af høj kvalitet. Med facilitets- og udviklingsplanen har vi taget et væsentligt skridt for at give et godt grundlag for de fremtidige prioriteringer på kultur og fritidsområde. Baggrundsmaterialet for planen har givet indsigt i både nuværende og kommende borgeres ønsker til kommunens kultur- og fritidsfaciliteter.

Med facilitets- og udviklingsplanen i hånden har vi nu mulighed for at tage de vigtige diskussioner med foreninger, institutioner og borgere om, i hvilken retning vi skal udvikle rammerne for kultur og fritidslivet i Næstved. Tak for det store engagement til alle der har deltaget og bidraget til facilitets- og udviklingsplanen.

I 2018 gennemførte Center for Kultur og Borgerservice en stor fritidsvaneundersøgelse i samarbejde med Syddansk Universitet:

Børn og voksnes deltagelse i idræts, fritids- og kulturaktiviteter i Næstved kommune.

Foreningslivet i Næstved Kommune.

Fritidsvaner i Næstved kommune.

Der blev afholdt borgermøde den 28. august 2019 om resultatet at undersøgelsen. Se oplægget af Bjarne Ibsen her.

 

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 4000

Facilitets og udviklingsplan

Sidst opdateret den 4. september 2019