Undersøgelse af lokalebehov

Som en del af et større projekt kaldet "Arealoptimering", er foreninger i Næstved blevet spurgt om deres behov for lokaler i Næstved Kommune.

Det overordnede formål med arealoptimeringsprojektet er at effektivisere og udnytte den kommunale bygningsmasse bedre og derigennem spare penge på drift og vedligehold af bygninger.

Formålet med undersøgelsen af foreningerns behov er, at vurdere behovet og muligheden for yderligere lokaler til foreninger i Næstved Kommune.

Du finder rapporten fra undersøgelsen af foreningernes lokalebehov her.

 

Se de folkeoplysende og almennyttige foreningers svar.

Se de sociale foreningers svar

 

Resultaterne og anbefalinger fra undersøgelsen indgår i den politiske budgetproces vedrørende budget 2016.

  

Nogle af anbefalingerne til politikerne er: 

  • Øge muligheden for at foreninger kan benytte lokaler i skoler, daginstitutioner og administrationsbygninger  
  • Bedre vilkår for foreninger i forhold til at låne eget lokale ud til andre foreninger 
  • Etablering af et ”Foreningernes hus” for de sociale frivillige foreninger

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:

Konklusioner og anbefalinger

Se de samlede kon-klusioner og anbefalinger fra arealoptimerings-projektet her.

Sidst opdateret den 8. april 2019