Femern-Bælt projekt med fokus på interkulturel læring

”KultKIT” er et tre-årigt projekt, der er blevet til og gennemføres i samarbejde mellem 5 danske og 5 tyske partnere i Femern Bælt-regionen, hvoraf Næstved Kommune er leadpartner.

”KultKIT” er bevilget støtte fra EU's Interreg-program og understøtter programmets målsætning om at fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tysk levevis og kultur.

  

Det overordnede projektmål er at skabe en generation af grænseborgere, for hvem den dansk-tyske grænse ikke udgør en barriere men i stedet opfattes som et afsæt for nye muligheder. Gennem deltagelse i projektet skal både partnere og aktører få styrket deres faglige og personlige kompetencer, medvirke til at øge integrationen på tværs af grænsen samt opnå større forståelse for hinanden og for det samfund og den historie, som findes på den anden side af grænsen.

 

Projektet har et særligt fokus på at gøre børn og unge i Femern Bælt-regionen interesseret i at lære nabosproget og kulturen at kende samt at knytte kontakter, så de på sigt ser det som en mulighed at uddanne sig og arbejde på tværs af grænsen.

  

KIT står for kompetencer, interaktion og forståelse.

 

Læs mere på projektets hjemmeside.

 

Fakta om projektet.

 

Læs den fulde beskrivelse af projektet i ansøgningen til Interreg her.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:

Søg tilskud til projekter

Der kan søges tilskud til dansk-tyske projekter og aktiviteter, der understøtter kultKIT-projektets formål. Læs mere her.

Sidst opdateret den 8. april 2019