kulturLINK Femern Bælt

Næstved Kommune har i perioden 1. september 2010 til 31. august 2014 været dansk hovedpartner i det Interreg 4a-støttede projekt ”kulturLINK Femern Bælt”.

Projektet havde til formål at opbygge kulturelle netværk og samarbejder på tværs af Femern Bælt, for på den vis at skabe en ’mental bro’ mellem menneskerne i regionen, længe før den planlagte tunnel står færdig i 2021.

 

Projektet havde et samlet budget på i alt 9,1 mio. kr., hvoraf de 60% var støtte var EU's Interreg 4a program for Femern Bælt-regionen og de sidste 40% var medfinansiering fra de danske og tyske partnere, som stod bag projektet. Industri- og Handelskammeret i Lübeck var Leadpartner for projektet, mens Næstved Kommune var dansk hovedpartner, og dermed repræsenterede de i alt 14 medvirkende kommuner på dansk side.

 

I starten af projektet blev der udarbejdet en ”Analyse af kulturlandskabet i Femern Bælt-regionen” for at se, hvilke relationer og samarbejder, der allerede eksisterede på tværs af Femern Bælt samt for at belyse potentialet for videre fælles aktiviteter. Siden hen har projektet udviklet en fælles facebook-side, hvor de kulturelle aktører fra regionen kan oprette deres profil på et interaktivt kort, og dermed søge partnere til fælles projekter. Der er blevet afholdt i alt 17 netværkstræf, hvor over 360 kulturelle aktører fra regionen har haft mulighed for at mødes og udvikle fælles ideer – og i alt er der blevet støttet over 25 større og mindre dansk-tyske kulturelle samarbejder. Dermed har kulturLINK opfyldt sit formål om at skabe nye kulturelle forbindelser og et nyt kulturelt netværk i Femern Bælt-regionen.

 

Som påpeget i en effektvurdering samt i debatten på kulturLINKs afslutningskonference den 28. august 2014 i Næstved kræver det dog et fortsat fokus på såvel den sproglige som den interkulturelle indsats at opnå en mere gennemgribende integration mellem danskere og tyskere i regionen – og dermed nå frem til dannelsen af en egentlig ”regional identitet”. Derfor ser Næstved Kommune nu på mulighederne for at starte et nyt projekt med fokus på sprog og kultur i regi af Interreg 5A-programmet for den dansk-tyske grænseregion.


Du kan finde mere information om kulturLINK på www.kulturlink.org, hvor du også kan se interviews med aktører fra nogle af de gennemførte projekter.

 
Hvis du har behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for Kultur og Borgerservice,  tlf. 5588 3020.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:


Projektpartnere

”KulturLINK Femern Bælt – Leve i Nyt Kulturrum” løb fra den 1. september 2010 til den 31. august 2014. Projektet var et treårigt kulturudviklingsprojekt med Industrie- und Handelskammer zu Lübeck i Tyskland som Leadpartner, og Næstved Kommune som ansvarlig dansk projektpartner.

KulturLINK Femern Bælt fik støtte fra EU’s Interreg IVA-program samt bidrag fra følgende danske og tyske partnere: Kulturregion Storstrøm, Kulturregion Midt-Vest, Region Sjælland, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland og Stevns kommuner, Industri- og Handelskammeret i Lübeck (IHK), Kreis Ostholstein, Hansestadt Lübeck samt AktivRegion Wagrien-Fehmarn.

Baggrunden for projektet var, at kendskabet til myndigheder, organisationer, institutioner og kulturaktiviteter mv. hen over Femern Bælt er særdeles begrænset, hvorfor der er store muligheder for at udvikle samarbejdet på kulturområdet i regionen. Udveksling mellem borgere, foreninger, institutioner og interesseorganisationer vurderes at være et afgørende fundament for et højere aktivitetsniveau mellem de to naboregioner. Kulturen får derved voksende betydning for den regionale udvikling omkring Femern Bælt.

Sidst opdateret den 25. oktober 2019