Udvikling af kulturen i Kulturregion Storstrøm

Næstved Kommune og de 5 øvrige kommuner i Kulturregion Storstrøm har indgået en ny kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 2015-2018.

Aftalen skal sikre, at de seks kommuner og staten samarbejder om at udvikle kulturen på udvalgte områder.

 

Aftalen har tre udvalgte indsatsområder: Natur- og kulturarv, kultur og livskvalitet, kultur og læring. Under hvert område bliver der igangsat forskellige initiativer.

 

Visionen for de fire år

Den politiske vision for de kommende fire års indsatser er: 

  • Kultur- og naturarv skal indbyde til oplevelser og refleksion, skabe regional sammenhængskraft og positionere Kulturregion Storstrøm som en særlig destination.
  • Kultur og natur skal spille en afgørende rolle i at styrke borgernes livskvalitet gennem deltagelse i interessebærende fællesskaber.
  • Kultur skal understøtte og udvikle læring, indsigt og nye kompetencer til børn, unge og voksne og give mulighed for egen dannelse, lokal identitet og internationalt udsyn.

Du kan læse hele kulturaftalen her.

 

Kulturaftale-sekretariatet

For yderlige information om kulturaftalen og de forskellige initiativer, kan man kontakte kulturaftale-sekretariatet, som er placeret i Vordingborg Kommune:

Britt Steensgaard Jensen
Østerbro 2
4730 Præstø
Telefon 5536 2037
E-mail:

Kulturregion Storstrøms hjemmeside

 

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:

Kulturregion Storstrøm

Kulturregion Storstrøm er et samarbejde imellem Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Næstved og Stevns kommuner. Læs mere her.

Sidst opdateret den 8. april 2019