Udvikling af kulturen i Kulturregion Storstrøm

Næstved Kommune og de 5 øvrige kommuner i Kulturregion Storstrøm har indgået en ny kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 2015-2018.

Aftalen skal sikre, at de seks kommuner og staten samarbejder om at udvikle kulturen på udvalgte områder.

 

Aftalen har tre udvalgte indsatsområder: Natur- og kulturarv, kultur og livskvalitet, kultur og læring. Under hvert område bliver der igangsat forskellige initiativer.

 

Visionen for de fire år

Den politiske vision for de kommende fire års indsatser er: 

Du kan læse hele kulturaftalen her.

 

Kulturaftale-sekretariatet

For yderlige information om kulturaftalen og de forskellige initiativer, kan man kontakte kulturaftale-sekretariatet, som er placeret i Vordingborg Kommune:

Britt Steensgaard Jensen
Østerbro 2
4730 Præstø
Telefon 5536 2037
E-mail:

Kulturregion Storstrøms hjemmeside

 

Kulturregion Storstrøm

Kulturregion Storstrøm er et samarbejde imellem Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Næstved og Stevns kommuner. Læs mere her.

Næstved Kommune
Kontakt Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail: