Talentudvikling indenfor kunst, kultur og sport

Børn og unge i Næstved Kommune skal have de bedste vilkår for at udvikle deres talenter og udfolde deres potentiale. De skal have muligheder for at dyrke den livsbekræftende glæde og smittende motivation, som man kan opnå ved at yde sit ypperste, dygtiggøre sig og stræbe mod at blive endnu bedre.

Talentstrategien udspringer af Næstved Kommunes Kulturstrategi, der har udvikling af talenter på det kunstneriske felt som et indsatsområde. Kulturudvalget besluttede i 2014 at udforme en selvstændig strategi for området og inkludere sport.

Talentstrategien skal sikre, at mulighederne er til stede, at arbejdet med talentudvikling hænger sammen, og at Næstved bliver et naturligt center for talentudvikling inden for kunst, kultur og sport.

Hent Talentstrategien i PDF-format

Hent Talentstrategien i tekst

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:

Hvem står bag?

Strategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe i Center for Kultur og Borgerservice med repræsentanter fra Talentskolen og Ungdomsskolen.

Arbejdet har ved en række møder involveret en bredere kreds af lokale aktører inden for området, samt ressourcepersoner fra Arken BGK, Roskilde Kulturskole og Team Danmark. Skoleledere og repræsentanter fra Næstved Gymnasium har også været inddraget.

Sidst opdateret den 8. april 2019