Nye vand- og svømmefaciliteter

I forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret 2018, er det besluttet af afsætte 152 mio. kr. til opførsel af nye vand- og svømmefaciliteter i Næstved. Et nyt og moderne anlæg forventes at åbne for offentligheden, foreninger, klubber, m.fl. i efteråret 2022. Drøftelser og beslutninger om hvilke faciliteter, der skal bygges og hvor der skal bygges foregår i løbet af 1. halvår 2019. Med udgangen af august 2019 forventes det, at Kultur- og Demokratiudvalget samt Byrådet har truffet de endelige og sidste beslutninger.

Foto af badende dreng

Hvorfor bygge nye vand- og svømmefaciliteter

Baggrunden for at opføre et nyt anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter er, at kommunens eksisterende svømmehaller er i en stand og har en alder, der kræver større og større vedligeholdelse og renoveringer. De eksisterende faciliteter lever ikke op til kravene til moderne svømmehaller. Den generelle udvikling i måden hvorpå et aktivt kultur- og fritidsliv opleves og udfoldes, har også ændret sig. Der efterspørges mere og andet end de traditionelle svømmehaller, både blandt eksisterende brugere og blandt fremtidens potentielle brugere. Det forudsætter en naturlig fornyet opmærksomhed på de faciliteter, der fremover skal danne rammerne for kultur- og fritidslivets udfoldelse.

Som afsæt for den fornyet opmærksomhed, og som afsæt for de videre drøftelser og beslutninger er der opstillet en række målsætninger.

De overordnede målsætninger for de nye vand- og svømmefaciliteter er at:

 • Næstved Kommune bygger et anlæg med større fleksibilitet, større funktionalitet og med flere aktivitets- og anvendelsesmuligheder. Anlæggets større fleksibilitet og funktionalitet, skal medvirke til at aktiviteter og anvendelsesmuligheder ikke udelukker hinanden.
 • Næstved Kommune bygger et anlæg, der giver flere velfærds- og fritidsoplevelser for børn, unge og voksne, samt bedre rammer for svømmeundervisning og for sundhedsfremmende indsatser (behandling og genoptræning) Anlægget skal være et aktiv i udviklingen af børns og voksnes motions-, idræts- og fritidsaktiviteter/-vaner.

Målsætningerne vedr. brugere og aktiviteter er at:

 • Anlægget skal være attraktivt for nuværende brugere (foreninger m.fl.).
 • Anlægget skal som minimum rumme de faciliteter, som gør, at nuværende brugere kan fortsætte de aktiviteter, de har i dag.
 • Anlægget skal rumme faciliteter, som understøtter den primære aktivitet som nuværende brugere har i dag.
 • Anlægget skal kunne tiltrække nye/flere brugere (blandt borgere, turister).
 • Anlægget skal huse aktiviteter og faciliteter, der appellerer til forskellige segmenter/målgrupper og aldersgrupper samt forskellige former for interesseudfoldelse.

Målsætningerne for anlægget som et geografisk udviklingsprojekt er at:

 • Anlægget skal placeres i Næstved (dvs. indenfor bygrænsen/byskiltet)
 • Anlæggets placering skal være et aktiv i udviklingen af et byområde

Målsætninger af arkitektonisk og anlægsteknisk karakter er at:

 • Anlæggets skal være en del af dens omgivelser
 • Anlæggets arkitektoniske udtryk skal være tiltrækkende og binde bygning og det omkringliggende område sammen
 • Udearealerne skal ses og bruges som en del af aktivitets- og anvendelsesmulighederne og som en del af den samlede oplevelse
 • Indretningen af anlæggets forskellige faciliteter skal iscenesætte og matche de aktiviteter, som faciliteten målrettes, og de oplevelser faciliteten skal give de besøgende
 • De tekniske installationer og løsninger skal have sigte på en bæredygtig og sikker drift Adgangen til og fra anlægget skal være handicapvenlig og nem, både for de besøgende der kommer til fods eller på hjul, og for de besøgende der kommer med offentlig eller privat transport.
 

Hvor skal der bygges

Det er endnu ikke endeligt besluttet. I forbindelse med det tidligere vandkulturhus-projekt blev et areal på det såkaldte Stenlængegård-område reserveret til formålet. Det er det fortsat.

 

Hvor meget svømmehal m.m. kan man få for 152 mio. kr.

På Kultur- og Demokratiudvalgets møde i februar 2019 blev udvalget præsenteret for tre vejledende scenarier.
Se scenarierne her

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:

Inddragelse af brugere og borgere

Spørgeskemaundersøgelse om nye vand- og svømmefaciliteter

I en periode fra maj til medio juli (2019) har Næstved Kommune gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor nuværende brugere/besøgende og eventuelt nye kommende brugere/besøgende har haft mulighed for, bl.a. at tilkendegive, hvilke typer af faciliteter i et nyt anlæg man efter al sandsynlighed ville benytte i den offentlige åbningstid, hvem man ville komme i anlægget sammen med og hvornår på ugen/året, man efter al sandsynlighed ville komme i anlægget.

Spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet. Tæt mod 1.000 har svaret på spørgsmålene.

Undersøgelsens samlede resultater (svarprocenter og svarfordelinger) vil blive forelagt Kultur- og Demokratiudvalget og Byrådet i Næstved i forbindelse med deres drøftelser og beslutninger om hvad der specifikt skal bygges.

 

Borgermøde om nye vand- og svømmefaciliteter

Onsdag, den 13. marts 2019, kl. 19.00-21.00
Mødelokale 2, Rådmandshaven 20, Næstved

Kultur- og Demokratiudvalget inviterer til borgermøde og til en dialog om de foreløbige overvejelser om, hvad det er for et anlæg, der skal bygges
(indhold og målgrupper) og hvor det om muligt skal bygges (placering).

Alle er velkomne. Kom og vær med til at give dine input til de kommende politiske drøftelser og beslutninger.

  

 

Dialogmøder med organiserede brugere af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal

 

Lørdag, den 23. februar 2019, kl. 10.00-15.30

Teatergade 6, Næstved

 

Klubber, foreninger og andre organiserede brugere af de tre anlæg er inviteret.

Hvad blev der af planerne om et vandkulturhus (OPP-projektet)

Oprindeligt var planen at bygge et vandkulturhus som et OPP-projekt. Et OPP-projekt mellem en eller flere private investorer, bygherrer og driftsoperatører og kommunen. På grund af for få og mangelfulde tilbud blev projektet stillet i bero i 2017.

Efterfølgende har kommunen sammen med et hold af eksterne finansielle rådgivere vurderet om der kunne være nye interessenter på markedet. Det er ikke tilfældet, når det drejer sig om interesserede private investorer og bygherrer.

Derfor har kommunen i forbindelse med beslutningen om, at afsætte 152 mio. kr. til nye vand- og svømmefaciliteter også besluttet at bygge selv.

Tidligere pressemeddelelser

Byrådet i Næstved Kommune har besluttet at invitere private investorer til at byde på at udvikle, bygge og drive et Vandkulturhus. Et flertal bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har netop givet grønt lys til at invitere private investorer til at komme med deres bud på, hvordan det kommende Vandkulturhus skal se ud – og hvordan de vil drive det. Læs pressemeddelelsen her.

Tilbud om Vandkulturhus lever ikke op til krav og forventninger – men arbejdet for at få et Vandkulturhus fortsætter. Læs pressemeddelelsen her.

Sidst opdateret den 23. juli 2019