Klimaplan og CO2-kortlægning

Med Klimastrategien i 2008 vedtog Byrådet, at Næstved Kommune vil arbejde for og blive kendt som en kommune, der tør satse og har vilje til at  reducere CO2 belastningen markant. Med underskrivelse af Borgmesterpagten i 2009 og en ambitiøs Klimaplan fra samme år, er der sat retning og mål for perioden 2009-2030.

Næstved Kommunes Klimaplan 2009-2030

Med Klimaplanen har Næstved Kommune sat et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen med 30% inden 2020 og 50% inden 2030 set i forhold til 2007 niveauet. Målsætningen er gældende for kommunen som geografisk område, og det betyder, at alle, der bor, arbejder eller uddanner sig i Næstved Kommune har stor indflydelse på, om målene nås.

Indsatsområderne er energiforsyning, energibesparelser, transport og landbrug. Der arbejdes med både kortsigtede og langsigtede projekter, heriblandt intern energiledelse, udbygning af vindmøllekapaciteten, øget tilslutning til fjernvarmenettet, energirenovering blandt boligejere, bæredygtigt byggeri, energibesparelser i private virksomheder, kørselsoptimering m.v.

Læs mere om Klimastrategien (PDF fil)

Læs mere om Klimaplanen (PDF fil) 

 

CO2 – kortlægning

Fundamentet for Klimaplanen er en kortlægning af CO2-udledningen i Næstved Kommune som geografisk område. Kortlægningen angiver, hvor udledningen kommer fra, og hvilke aktiviteter, der ligger til grund for den. Kortlægningen omfatter offentlige institutioner, industri, landbrug, service og erhverv, husholdninger, transport, affald og energiforsyning. På baggrund heraf blev der i 2009 lavet en scenarierapport, hvori mulige tiltag er samlet.

CO2-reduktionen ved produktion af vindmøllestrøm kan indarbejdes i kommunernes klimaregnskaber. Det kan være hos den, der ejer den, eller den, der har den stående, men ikke hos begge. Udgangspunktet i Borgmesterpagten og KL's CO2-beregner er, at det tilskrives den kommune, der har den stående og har lavet planarbejdet. Hvis en kommune ejer en mølle i en anden kommune og vil tilskrive sig reduktionen, aftales det mellem de kommuner

Læs resume af kortlægningen (PDF fil)  

Læs scenarierapporten (PDF fil) 

 

Opfølgning 2012

Næstved Kommune har i Klimaplanen forpligtet sig til at følge op på indsatsområderne hvert fjerde år. Det gør vi for at være sikre på, at der sker fremdrift, og for at vi kan sætte yderligere tiltag i værk, såfremt den ønskede effekt udebliver. Første opfølgning blev iværksat i sensommeren 2012 og kan findes her:

CO2 kortlægning 2012

 

Opfølgning 2015

Den samlede CO₂-udledning for Næstved Kommune er for 2015 opgjort til 438.718 tons CO₂/år, hvilket er 33 % mindre end i 2007 og 22 % mindre end i 2011.

Andelen af vedvarende energi til el udgjorde i 2015 49 % af det samlede elforbrug. Den andel er øget betydeligt fra 2011 og 2007, hvor andelene var henholdsvis 22 % og 15 %. Andelen af vedvarende energi til varme udgjorde i 2015 23 % af det samlede varmeforbrug.
Den samlede andel af vedvarende energi til el og varme udgjorde 30 % af det samlede forbrug.

CO2 kortlægning 2015

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Link til Klimaplanen

Forside til Klimaplan for Næstved Kommune - September 2009

Sidst opdateret den 8. april 2019