Ny Varmeforsyning?

Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050 og her i Næstved arbejder vi for at fremme brugen af vedvarende energi i el- og varmeproduktionen.

Varmeforsyningen i Næstved kommune

En stor del af Danmarks energiforbrug går til opvarmning af vores boliger, kontorer, virksomheder, institutioner, skoler m.v. Selvom vi energirenoverer vores bygninger, vil der fortsat være et stort varmebehov og det er derfor vigtigt, at den varme, der produceres, er baseret på  vedvarende energi. Vedvarende energikilder er f.eks. solvarme, flis, halm, vindmøllestrøm til varmepumper samt overskudsvarme fra industriprocesser.

I Næstved kommune er varmeforsyningen overvejende fordelt på tre forskellige varmekilder: 33% fjernvarme, 31% naturgas og 19% oliefyr. Hertil kommer mindre andele til fast brændsel, elvarme og varmepumper.

Vi sigter mod at fremme klimavenlig fjernvarme hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt og udbrede individuelle vedvarende varmeløsninger såsom varmepumper og pillefyr uden for områder med kollektiv varmeforsyning. Det kommer til at ske på bekostning af naturgas og olie.

Og fremme af klimavenlig fjernvarme i Næstved kommune er godt på vej. Kommunens seks varmeværker producerer nemlig en stor del af deres varme på affald, halm, flis, solvarme og overskudsvarme.

 

Hvad skal man skifte til?

Står du og skal skifte dit olie- eller naturgasfyr, så tag et kig i Energistyrelsens folder "Udskiftning af olie- eller naturgasgfyr - sådan kommer du i gang"

Du kan også ringe til Energitjenesten på 70333777 og få råd og svar på dine spørgsmål.

Inden du går i gang med at udskifte din varmekilde, skal du undersøge, om du bor i et område udlagt til kollektiv varmeforsyning og om der er tilslutningspligt/forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning. Her kan du få hjælp hos kommunens varmeplanlægger på

På Næstved Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kollektiv og individuel varmeforsyning. Læs mere under Flytning, byg og bolig.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 28. februar 2017