Baltic Pipe

Energinet planlægger for øjeblikket en ny gasrørledning kaldet Baltic Pipe, der skal løbe gennem Næstved Kommune fra Gimlinge i vest til Stavnstrup i øst.

Øst for Tågeskov foreslår Energinet desuden, at der skal placeres en kompressorstation. Gasprojektets 1. offentlighedsfase var i perioden den 21. december 2017 til den 22. januar 2018. 2. offentlighedsfase planlægges til at være i starten af 2019 og minimum 8 uger frem. 

Det er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, der er myndighed på projektet. Næstved Kommune er høringspart og afgav høringssvar til Miljøstyrelsen efter Byrådets behandling den 30. januar 2018.

Information om Baltic Pipe

Du kan læse mere om projektet på Energinets hjemmeside (nyt vindue) og projektets egen hjemmeside Baltic Pipe (nyt vindue)

Byrådets behandling af sagen den 30. januar 2018 samt Næstved Kommunes høringssvar til Miljøstyrelsen i forbindelse med 1. offentlighedsfase kan læses her (nyt vindue).

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 15. juni 2018