Almene vandværker

Oversigt over de almene vandværker med formænd og telefonnumre.

Du kan finde ud af, hvilket vandværk, du hører til ved at søge på din adresse i kortet. Du kan også klikke på et vandværk i listen til højre for at se, hvilket område, det dækker.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019