Beskyttelse af naturen

Naturen i Næstved Kommune er utrolig flot og meget varieret. Søer, fjorde, vandløb, enge, moser, overdrev og skove med mange forskellige planter og dyr til glæde for os alle. Vi bruger naturen i fritiden, men også i forbindelse med en del erhverv.
I Næstved Kommune vil vi gerne have meget natur, og vi har også pligt til at beskytte og bevare den.

Naturens egen lov

Naturen beskyttes og reguleres af en særlig lov – naturbeskyttelsesloven – som er med til at værne om natur og miljø.

Loven er især med til at bevare landskabet, de vilde dyr og planter og deres levesteder. Endelig er loven med til at sikre os adgang til den flotte og smukke natur.

I Danmark er cirka 15% af naturen fredet eller beskyttet på anden vis. Naturområderne ejes enten af private eller det offentlige.

Naturen er til for os alle, og vi skal alle være med til at passe på den.

De vigtigste redskaber til at beskytte naturen er:

  • Beskyttelse af naturtyper - §3
  • Natura 2000-planer for pleje og forbedringer
  • Fredninger
  • Bygge- og beskyttelseslinjer

Reglerne administreres især af kommune og stat. I Næstved Kommune har vi fokus på at beskytte naturen både nationalt, regionalt og lokalt her i kommunen.

Du kan læse mere om naturbeskyttelse her på hjemmesiden og på Naturstyrelsens hjemmeside.

Links til mere information om naturbeskyttelse

Naturbeskyttelsesloven (nyt vindue)
Naturstyrelsen (nyt vindue)

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

15 års genopdyrkningsret

Ønsker du at anmelde arealer som halvkultur- eller udyrkede arealer med ret til at genopdyrke? Så skal du udfylde et skema, som du finder her. Skemaet er fra Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Genopdyrkningsret (nyt vindue)

Bilag IV-arter

Den store vandsalamander, markfirbenet og hasselmusen skal sammen med 36 andre dyrearter beskyttes bedre - de såkaldte bilag IV-arter. 

Foto af stor vandsalamander

Læs mere om, hvordan landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder hænger sammen.

Vidste du for øvrigt, at det er reguleret i naturbeskyttelsesloven, hvordan du må skilte i det åbne land?

Dette gælder blandt andet, hvis du skal reklamere for salg af fx jordbær, kartofler og din virksomhed 

Eksempel på oplysningsskilt ved vejen i det åbne land

Link til information om Skilte i det åbne land

Sidst opdateret den 8. april 2019