Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørnekloen skal udryddes fra Næstved Kommune. Vi har derfor taget det første skridt i kampen med vores indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i den nordøstlige del af kommunen. Planen trådte i kraft den 15. april 2013.

Bjørneklo

Kæmpe-bjørnekloens uheldige konsekvenser

Kæmpe-bjørneklo kaldes også "Danmarks mest frygtede landskabsukrudt". Planten kan nemlig udkonkurrere den naturlige vegetation i store områder. Når der kun er kæmpe-bjørneklo, mangler den lave bevoksning, som holder på jorden. Det kan bl.a. medføre erosion af jorden langs med vandløbsbrinker.

Når den naturlige vegetation er erstattet af kæmpe-bjørneklo, mangler der også levesteder og føde til en lang række dyr.

Kæmpe-bjørnekloen er farlig da den kan give brandsårslignende vabler hos mennesker (og dyr), der har rørt ved den. Vi er derfor altid på udkig efter den.

Giv os et tip om kæmpe-bjørnekloen, hvis du støder på den, på vores app "Giv et praj". På den måde hjælper du os med at finde plantens levesteder.

 

Giv os et praj

Du kan hente app'en på din smartphone ved at søge efter "Giv et praj - Næstved Kommune" på Apples App Store eller Android på Google Play.

Du kan med vores app nemt og hurtigt indsende et praj enten med eller uden et billede. Når opgaven er løst får du automatisk en tilbagemelding i app'en.

Hvis du ikke har en smartphone kan du også sende os dit praj på computeren. Læs mere om hvordan lige her.

Vi glæder os til at modtage dit praj.

 

Hvad er en indsatsplan?

En vedtaget indsatsplan pålægger alle lodsejere (private og offentlige) i indsatsområdet at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på deres ejendom. Hvis du har kæmpe-bjørneklo på din ejendom indenfor indsatsområdet, skal du bekæmpe den flere gange om året inden nogle fastsatte tidsfrister. Det er nødvendigt, at du bekæmper flere gange årligt, da ingen plante må sætte frø, og hele bestanden skal være udryddet inden år 2022.

Planen beskriver nogle effektive metoder til bekæmpelse. Det er vigtigt, at du bruger disse metoder, hvis vi skal opnå den ønskede effekt. Vi vil løbende holde øje med, at planen bliver overholdt. Hvis du undlader at bekæmpe, eller bekæmper på en ineffektiv måde, kan du få et påbud og en bøde.

Da bjørneklo ikke længere er omfattet af krydsoverensstemmelse, vil forekomsten på din landbrugsejendom ikke resultere i træk i din landbrugsstøtte.

Hvis du har en ejendom udenfor indsatsområdet, har du ikke pligt til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo her. Vi bekæmper dog i stor udstrækning på de arealer, som kommunen selv ejer.

I indsatsplanens bilag 2 kan du se, hvordan kæmpe-bjørnekloen skal bekæmpes. Vi har også lavet en folder med korte beskrivelser af bekæmpelsesmetoder. Folderen er god, hvis du har brug for et overblik.

Du kan også læse mere om reglerne for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og indsatsplanerne i bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Indsatsplan (pdf, nyt vindue)
Kort over indsatsområdet (pdf, nyt vindue)
Folder om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo (pdf, nyt vindue)
Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo (nyt vindue)

Du kan også hente oplysninger om, hvordan du bekæmper kæmpe-bjørneklo på Naturstyrelsens hjemmeside.

Naturstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Kontakt

Har du spørgsmål om bjørneklo, er du velkommen til at kontakte:
Center for Plan og Miljø
Naturgruppen
telefon 5588 6190

e-mail:

 

Sidst opdateret den 7. april 2017