Ladby Statsskov

Ladby Statsskov ligger nordvest for Næstved - ved Ladby kirkeruin og den nordlige omfartsvej. Området er på i alt 35 hektar. Skoven blev plantet i 2013-14. Den foreløbige skovrejsningsplan er blevet til i samarbejde med kommunens Naturråd, der består af en lang række organisationer og lokale borgergrupper.

Oplevelser i Ladby Statsskov

Fra Ladby kirkeruin er der friholdt en fin udsigt over Susådalen mod Vridsløse kirkeruin og Vridsløse Statsskov. De eksisterende vandhuller vil blive plejet for at sikre lys og varme til padder, insekter og lysåbne plantesamfund. Et forsvundet vandhul vil også blive etableret.

Skoven er anlagt med bøg og eg som hovedtræsorter. Udsigter og lysåbne naturtyper friholdes for tilplantning og udlægges som slettearealer.

De store åbne arealer plejes enten gennem høslet eller gennem græsning med kreaturer, får eller heste.

2-3 steder er der etableret borde-/bænkesæt. På arealets højeste punkt er der borde og bænke, og på et ikke endnu fastlagt sted i nærheden af Ladby, kan der blive etableret en grillplads.

I den nye skov er der direkte forbindelse til Fodsporet. Der er anlagt grusstier til cyklende og gående. Er du rytter, vil der også være mulighed for en rundtur på ridestien gennem området.

Kort over Ladby Statsskov

Kortet i stort format

 

Adgang

Stierne i skoven hænger sammen med cykel- og gangstien ”Fodsporet” mellem Næstved og Slagelse, samt cykelstien langs den nordlige omfartsvej. De fleste stier vil kunne benyttes af både barnevogne og cykler.

Hvis du kommer i bil, er der mulighed for at parkere på en mindre græsparkeringsplads ved Ladby kirkeruin.

 

Skovrejsningsplanen for Ladby Statsskov

I skovrejsningsplanen for Ladby Statsskov kan du læse mere om skovbrugerrådets forslag til placeringen og udformningen af åbne arealer, skov, naturpleje og naturgenopretning samt anlæg, stiforløb og friluftslivsfaciliteter. Bemærk at planerne er foreløbige.

Udkast til skovrejsningsplan for Ladby Statsskov (pdf, nyt vindue) 
Kort, der viser projektområdets jordbundsforhold (pdf, nyt vindue)
Kort, der viser projektområdets topografi (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Hvad er et naturråd?

Naturrådet rådgiver kommunen om friluftsliv, vandmiljø og naturforvaltning. Næstved Kommunes naturråd består af repræsentanter fra organisationer, der beskæftiger sig med natur, vandmiljø og friluftsliv.

Læs mere om naturrådet

Sidst opdateret den 26. juni 2018