Årets grødeskæringer

Årets grødeskæringer i offentlige vandløb i Næstved Kommune. 

Regler for grødeskæring

Alle offentlige vandløb i kommunen vedligeholdes af Næstved Kommune, som er vandløbsmyndighed. Vandløbsmyndigheden er forpligtet til at vedligeholde alle offentlige vandløb efter bestemmelserne i regulativerne for de enkelte vandløb.

Tidspunkter og antallet af grødeskæringer i de enkelte vandløb er fastlagt i det enkelte vandløbs regulativ. Skæring af grøde i de åbne offentlige vandløb sker én eller to gange om året. Om sommeren sker det normalt i juni og juli måned. Om efteråret sker det normalt fra august til oktober.

Fra 2018 er kommunen opdelt i 3 eksterne entrepriseområder, som kaldes Nord, Øst og Vest. Alle øvrige offentlige vandløb vedligeholdes af Næstved Park og Vej.

Se oversigtskort i større format her 

Blå vandløb: Næstved Park og Vej
Gule vandløb: Entreprise Nord
Grønne vandløb: Entreprise Syd
Lilla vandløb: Entreprise Vest

Du kan også få et overblik over entrepriserne ved at åbne oversigten over vandløbene

 

Åmandens arbejde

Det praktiske arbejde er i dag udliciteret og udføres af eksterne entreprenører, der er uddannet som åmænd. Næstved Kommunes egne åmænd har til opgave at grødeskære særligt udvalgte og følsomme offentlige vandløb i hele kommunen. Grødeskæringen kan foregå med le, motoriseret le eller med rendegraver med mejekurv.

Entreprenørerne indsender sidst i maj og igen i juli foreløbige planer for, hvornår de enkelte vandløb vil få skåret grøde. Planerne justeres løbende. For eksempel kan vejret gøre arbejdet vanskeligt eller umuligt i perioder.

 

Tidsplan for skæring af grøde

Nedenfor kan du se planen for, hvornår dit vandløb forventes at blive grødeskåret. 
Skæring af grøde efterår 2018 i offentlige vandløb i Entreprise Øst - opdateret den 15/08-18 (pdf, nyt vindue)
Skæring af grøde efterår 2018 i offentlige vandløb i Entreprise Nord - opdateret den 15/08-18 (pdf, nyt vindue)
Skæring af grøde efterår 2018 i offentlige vandløb i Entreprise Vest - opdateret den 15/08-18 (pdf, nyt vindue)
Skæring af grøde efterår 2018 i offentlige vandløb - Park og Vej - opdateret den 15/08-18 (pdf, nyt vindue)

 

Færdigmeldinger for grødeskæring

Her kan du se færdigmeldinger af grødeskæringen i 2018.

Færdigmeldinger af efterårsgrødeskæring 2018 - opdateret den 27. august 2018 (pdf, nyt vindue)

 

Vandløbstilsyn 2018

Vandløbsmyndigheden planlægger at invitere bredejere og ålaug til vandløbstilsyn på de offentlige vandløb, hvor grødeskæringen foretages af eksterne entreprenører i efteråret 2018.

Datoer for tilsynene følger:

Entreprise Dato      Mødested Mødetid
Nord og øst   5/11
Henriettelundvej 4, 4690 Haslev
9.30
Nord og Vest 13/11


     

 

Programmet for de enkelte dage bliver præsenteret på dagen.

Oversigt over entrepriser og vandløb (pdf, nyt vindue)

System.ArgumentException: The url pointing to the feed was not a valid url Parameter name: Mødested og -tid for vandløbstilsyn i Entreprise Vest og Midt ---> System.UriFormatException: Invalid URI: The format of the URI could not be determined. at System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind) at Netmester.RSS.Feed.GetFeed(String feedurl, Boolean forcerefresh, IFeedDownloader downloader) --- End of inner exception stack trace --- at Netmester.RSS.Feed.GetFeed(String feedurl, Boolean forcerefresh, IFeedDownloader downloader) at Netmester.Web.WebControls.TemplatedControls.FeedList.get_CurrentFeed() at Netmester.Web.WebControls.TemplatedControls.FeedList.CreateChildControls()

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:

Tilmeld dig SMS om vedligeholdelse af vandløb

Her kan du tilmelde dig SMS-beskeder om vedligeholdelse i de offentlige vandløb.

Tilmelding til SMS om vandløbsvedligeholdelse

Du bliver bedt om at indtaste dit navn, mailadresse og/eller mobilnummer. Hvis du indtaster både mailadresse og mobilnummer, vil du få besked begge steder. Første gang du tilmelder dig, vil du få tilsendt en kode for at komme videre med tilmeldingen. 
Herefter skal du vælge, hvilke vandløb, du ønsker at modtage nyheder om. Du vælger vandløbet ved at klikke på det på kortet. Når vandløbet er valgt, skifter det farve fra rød til grøn.
Husk at godkende dine valg af vandløb.

Spørgsmål rettes til

Sidst opdateret den 2. november 2018