Næstved syd og Ydernæs

Kort: Næstved Syd og Ydernæs 
Grønplan 2009-21

Status

Sydbyen afgrænses af kanalen i nord, Karrebæk Fjord i vest og Rønnebækken mod sydøst. Ydernæs var oprindeligt en del af Evengrøft området, men blev til en ø, da kanalen til Næstved Havn blev skabt i slutningen af 1930´erne. Området udgør en væsentlig del af byens kontakt til Karrebæk Fjord. Der ligger flere mindre havne og anløbspladser i dette område, både langs kanalen og Susåens gamle udløb ved Appenæs. Ydernæs området udgør i princippet Susåens gamle delta og indeholder derfor også væsentlige natur interesser. Der er desuden flere forløb med stier i området heriblandt Sjællandsleden og Hjertestien. Den vestligste del af Ydernæs er tidligere slamdepot og losseplads. På grund af risikoen for gasudslip er dele af området indhegnet og anvendelsesmulighederne begrænset.

Foto: Ydernæs sejllads, Grøn Plan 2009-21Der er udarbejdet en lokalplan for den vestligste del af Ydernæs. Et af formålene med lokalplanen er på sigt, at muliggøre udbygningen af området til et karakterfuldt naturområde med rekreative anlæg i takt med at arealerne kan frigives til offentlig adgang.

Langs Rønnebækken fra Fruens Plantage og Elverdalen til Vordingborgvej findes et net af sammenhængende grønne områder og stier, som skaber en væsentlig grøn forbindelse langs bydelens sydlige afgrænsning. I bydelen ligger desuden flere store idrætsanlæg og kolonihaverne ved Nygårdsvej og Englebjergvej.

I Næstved Syd er der netop gennemført en byfornyelse, hvor Folkeparken og flere af bydelens grønne områder er blevet opgraderet, blandt andet med en række nye aktivitetsmuligheder.

 

Fremtid

I Næstved Syd vil den kommende boligudbygning ske, i et ca. 60 hektar stort lokalplanlagt område. Arealet er beliggende sydøst for Rønnebækken ud mod Stenstrup. Området er udlagt til boliger, udannelsesinstitutioner og den nye sydlige omfartsvej.

I lokalplanen er der udlagt et større grønt område langs den sydlige side af Rønnebækken, mellem de eksisterende boliger i Sydbyen og det kommende boligområde mod øst. Det grønne område langs Rønnebækken og stierne skaber en vigtig grøn forbindelse. En del af den nye skov ved Rønnebæksholm ligger desuden i tilknytning til Sydbyen. Sammen med udlægget af grønne områder syd for Rønnebækken, udvikles en grøn ringforbindelse fra Rønnebæksholm, Fruens Plantage over Sydbyen til Ydernæs og Sjællandsleden.

I lokalplanen for det nye boligområde er der fra den grønne forbindelse langs Rønnebækken ud mod det åbne land, planlagt grønne forløb med stier.

 

Muligheder

  • Forbedre de fysiske forhold i Rønnebækken i forbindelse med udbygningen af det nye boligområde ved Stenstrup og udbygningen af vejnettet i området.
  • Realisering af natur- og rekreative tiltag beskrevet i lokalplan D.17.1-1 for ”Et område til offentlige formål på Ydernæs”.
  • Etablering af ”strandpromenade” eller grønt strøg fra havnen til Lystbådehavnen Pouls Vig.
  • Etablering af naturlegeplads ved Kanalvej eller på Ydernæs.
  • Forøgelse af vandgennemstrømningen i Gl. Susåarm og etablering af passage for kano- og kajakroere under Kanalvej.
  • Etablering af Mountainbikebane på Ydernæs.
  • Etablering af ridesti på Ydernæs med forbindelse til Slagelsebanen og Fruens Plantage.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019