Jordforurening

Myndighedsopgaverne i forbindelse med ny og gammel jordforurening er fordelt mellem regionen og kommunen.

Regionen

Det er Region Sjælland, der opsporer gamle jordforureninger, undersøger grundene for forurening og kortlægger dem (V1- og V2-kortlægning). Regionen prioriterer, hvilke grunde der helt eller delvist skal ryddes op og sørger for, at det sker.

V1-kortlægning betyder, at der er konkret viden om aktiviteter i området, der kan være kilde til jordforurening.

V2-kortlægning betyder, at der er konkret viden om jordforurening, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Ønsker du at vide, om din grund er forurenet, kan du kontakte Region Sjælland eller søge i registret over forurenede grunde hos Geodatastyrelsen. Normalt vil grundejeren dog være informeret om forureningen. Lettere forurenede grunde skal ikke kortlægges, men også her skal grundejer informeres. Love og regler for lettere forurenede grunde administreres af kommunen. Ligeledes administreres arealer inden for områdeklassificeringen af kommunen.

Her kan du få råd og vejledning om, hvordan du skal forholde dig ved mistanke om forurening på din grund på Region Sjællands hjemmeside (nyt vindue)

Her kan du få info om din matrikel på Geodatastyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Kommunen

Det er kommunen, der giver tilladelse til følgende:

  • Ændring af arealets anvendelse
  • Flytning af lettere forurenet og forurenet jord
  • Genanvendelse af forurenet jord.

Her kan du læse mere om flytning af jord og områdeklassifikation på kommunens hjemmeside (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 11. november 2019