Flytning af jord og områdeklassifikation

Hvis du skal flytte mere end 1 mjord fra din ejendom - og ejendommen ligger inden for et områdeklassificeret areal -  skal du anmelde det til kommunen. 
Det betyder også, at det af sundhedsmæssige årsager er tilrådeligt, at du tager nogle enkle forholdsregler.

Områdeklassifikation

Mange ældre byområder er – som udgangspunkt – klassificeret som lettere forurenet jord. Ordet forurening giver straks associationer til noget, vi skal holde os fra. Når en stor del af jord inden for byområder i hele Danmark nu er klassificeret som lettere forurenet jord, kan det umiddelbart virke afskrækkende. Men da jorden i dag stadig er den samme som i går, får den nye klassifikation stort set kun betydning for dig, hvis du skal flytte jord fra din grund. Hvis du desuden følger de råd, du kan hente her på hjemmesiden, behøver du ikke at være betænkelig over at leve og bo på en lettere forurenet grund.

Her kan du få nogle gode hverdagsråd, hvis du bor på en lettere forurenet grund.

Hvis du vil se, om din ejendom er omfattet af den nuancerede områdeklassificering, så gå ind på nedenstående kort og skriv din adresse. 

 

Lettere forurenet jord

Du kan ikke umiddelbart selv se eller lugte, om jord er lettere forurenet. Bor du i et ældre byområde, kan det være, at den er lettere forurenet. Forureningen er opbygget gennem mange år. Den stammer blandt andet fra bilers udstødning og røg samt støv fra industriens udledninger. Risikoen for sundhedsfare ved lettere forurenet jord er beskeden sammenlignet med mange andre risikofaktorer. Hvis du udsættes for den lettere forurenede jord, vil du blive udsat for samme mængde af stofferne, som alle danskere i gennemsnit får via føden hver dag. Med andre ord - lettere forurenet jord er ikke så forurenet, at du skal fjerne den.

Jordflytning

Lettere forurenet jord skal ikke – som forurenet jord – kortlægges. Men bor du på en grund, som er områdeklassificeret, har du nu pligt til at anmelde flytning af jord til din kommune. Anmeldepligten sikrer, at lettere forurenet jord ikke spredes på uforurenet jord. Svarer den mængde jord, du ønsker at flytte til højst 1 m3, kan du – uden at anmelde det til din kommune – køre det direkte til din kommunale genbrugsplads. Her skal du blot oplyse navn, og hvor jorden kommer fra.

Anmeld flytning af jord i god tid

Da du har anmeldepligt med hensyn til flytning af lettere forurenet jord, skal du være opmærksom på, at du skal foretage anmeldelse 4 uger inden jorden ønskes flyttet. Anmeldelsen skal være skriftlig, dateret og forsynet med underskrift fra anmelderen. Anmeldelsen sendes til den kommune, hvor opgravningen foretages.

Anmeld flytning af jord via JordWeb (nyt vindue) 

Ofte kan anmeldelsen behandles færdig før de nævnte 4 uger. Men her kan kvalitet af anmeldelsen og antal øvrige sager spille en væsentlig rolle. Du kan dog se bort fra anmeldepligten, hvis den jordmængde, du fjerner, højst er 1 m3, da du blot kan aflevere mængder af den størrelse på den kommunale genbrugsstation.

Også andre har et ansvar

Bygherre, entreprenør og transportør har pligt til at sikre sig, at flytning af jord er anmeldt. Enhver, der flytter eller modtager jord, har i øvrigt en tilsvarende pligt til at sikre sig, at jorden ikke skader miljøet, grundvandet eller menneskers sundhed.

 

Oprydning på din grund

Er din grund klassificeret som lettere forurenet, vil der som udgangspunkt ikke være behov for at fjerne jorden. Nogle enkle forholdsregler er nok til at afværge risici. Ønsker du imidlertid selv at gennemføre en oprydning af forureningen på din grund, skal du selv betale for arbejdet. Vi anbefaler, at du tager kontakt til os, så vi kan give dig de råd og den vejledning, som du i givet fald har brug for.

Selv om din grund bliver ryddet helt op, vil den stadig høre ind under gældende områdeklassifikation. Du kan dog få din kommune til at udstede en erklæring om forureningstilstanden, så du har dokumentation for, at der ikke er forurening på netop din grund.

 

Køb og salg af ejendom

Ved salg af ejendom, som ligger på en grund, der er omfattet af områdeklassifikationen, har sælger pligt til at oplyse køber om ejendommens tilstand, fx om der er en forurening på ejendommen. Ejendomsmægleren skal derfor indhente og videregive oplysninger, som indeholder informationer om områdeklassifikation, om grunden er klassificeret som lettere forurenet, eller kortlagt som forurenet. Selvom en områdeklassifikation ikke umiddelbart øver indflydelse på ejendommens værdi, er det kun ejendomsmægleren, der kan give eksakt oplysning om eventuelle økonomiske konsekvenser. Hvis du selv står for handlen af din bolig, kan du indhente oplysninger på portalen Boligejer nedenfor.

Find flere oplysninger på boligejer.dk (nyt vindue)

 

Kortlagt forurenet jord

Hvis du ønsker at vide, om en given ejendom er kortlagt på grund af kraftigere forurening, kan du henvende dig til Region Sjælland. Regionen er den myndighed, der kortlægger forurenede grunde i Danmark.

Her kan du finde informationer og kontaktoplysninger vedrørende forurenede grunde på Region Sjællands hjemmeside (nyt vindue)

 

Links til lovgrundlag

 

Pjece om jord i byzonen

Pjecen kan hentes i BorgerService og på kommunens biblioteker.

Du kan også downloade pjecen om jord i byzonen her (PDF, nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:

Anmeldelse af jordflytning

Send anmeldeskemaet til:

Næstved Kommune
Center for Plan og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Tlf 5588 6180
Mail: 

 

Sidst opdateret den 16. september 2019