Tilskudsordninger

Når du sætter nye vinduer i huset, skrotter det gamle oliefyr eller efterisolerer loftet, er der penge at hente hos energiselskaberne og fra den genindførte BoligJobordning og håndværkerfradrag.

Energisparetilskud

Når du udskifter din varmekilde eller på anden vis energirenoverer din bolig, kan du få et såkaldt energisparetilskud. Det er et engangstilskud, der beregnes ud fra, hvor mange kilowattimer, din energiforbedring skaber det første år. Tilskuddet ligger normalt mellem 25 øre og 35 øre pr. sparet kWh, men det kan godt være højere.

Energisparetilskuddet udbetales af energiselskaberne, og du kan søge tilskuddet fra et hvilket som helst energiselskab. Vær dog opmærksom på, at nogle yder tilskuddet i form af et kontant tilskud, mens andre yder rådgivning. Læs mere om energisparetilskud på Energistyrelsens hjemmeside.

I Næstved Kommune kan du søge tilskud hos Næstved Varmeværk og hos NK-Forsyning. Begge har selvbetjeningsløsninger på deres hjemmesider, så det er let at gå til. HUSK at tilskuddet skal søges INDEN du går i gang med arbejdet.

Næstved Varmeværk:      

  

NK-Forsyning:

 

BoligJobordning 2016-2017

Den nye BoligJobordning i 2016 og 2017 skal blandt andet understøtte den grønne omstilling, skabe øget bæredygtighed og fremme klimaindsatsen. 
BoligJobordningen kommer til at bestå af 2 ting:

  1. Et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til energiforbedringer og/eller klimatilpasning. Du kan nu også få tilskud til energirådgivning.
  2. Et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde.

Læs mere på SKATs hjemmeside

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019