Miljøvagt

Miljøvagten tilkaldes ved alle typer af akutte forureninger, hvor miljøet er truet. Miljøvagten er i besiddelse af en stor faglig ekspertise og råder over relevant måle- og prøveudtagningsudstyr.

Hvordan gør du?

Inden du kontakter alarmcentralen eller det lokale politi, skal du være klar til at besvare følgende spørgsmål:

  • Dit eget navn, og hvordan man kan få fat på dig.
  • Forureningsstedet
  • Forureningens art og om muligt dens omfang
  • Forureningskilden, hvis det er muligt

Miljøvagten bliver kontaktet af politiet. Det kan være, at vi efterfølgende har brug for at ringe tilbage til dig for at få flere oplysninger - selvfølgelig kun hvis du selv vil.
HUSK - jo før en forurening bliver anmeldt, jo mindre bliver skaden på miljøet.
En hurtig indsats kan også begrænse de omkostninger, der kan følge med en forurening til fx afværgeforanstaltninger og oprydning.

 

Hvornår rykker vi ud?

Miljøvagten tilkaldes ved alle typer af akutte forureninger, hvor miljøet er truet.

Det kan fx være forureninger af:

  • vandløb                 
  • jord
  • kyster og strande
  • grundvand
  • luft

Forureningen kan stamme fra landbrug, utætte olietanke, virksomheder, oplag af giftige stoffer, udledninger fra rensningsanlæg m.v.

 

Hvad gør Miljøvagten?

Først og fremmest gælder det om at stoppe forureningen og begrænse skaderne på natur og miljø så meget som muligt. Her er det Miljøvagtens opgave at rådgive og vejlede indsatslederen og i mange tilfælde kendes kilden til forureningen ikke. I de tilfælde foretager Miljøvagten en opsporing.

Når forureneren er fundet er det Miljøvagtens opgave at indsamle bevismateriale til et eventuelt retsligt efterspil. Det kan være prøver, der skal analyseres, fotos m.m.

 

Hvem er Miljøvagten?

Miljøvagten blev oprettet i 1989 af Storstrøms Amt med det formål at begrænse skader på miljø så hurtigt og effektivt som muligt.

Miljøvagten er videreført som et samarbejde med de kommunale beredskaber i Næstved, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner samt politiet og er parat til at rykke ud 24 timer i døgnet.

Miljøvagten har ca. 140 henvendelser om året. I nogle tilfælde løses opgaven over telefonen, men i ca. 65% af sagerne rykker vagten ud.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:

Kontakt alarmcentralen

Tast 1-1-4

Hvis du opdager en forurening eller selv er ude for et forureningsuheld, så kontakt alarmcentralen (114) eller det lokale politi.

Miljøvagten er en mobil enhed

Miljøvagten er en mobil enhed

Sidst opdateret den 16. september 2019