Støj fra varmepumpe

En varmepumpe kan være en god løsning, hvis du vil spare på energien. Hvis du har besluttet dig for at installere en luft-vand-varmepumpe, bør du finde en hensigtsmæssig placering af den udvendige del af varmepumpen for at undgå unødige støjgener for dig selv og dine omgivelser. Energistyrelsen har lanceret en guide, som kan hjælpe dig med at finde den optimale placering af din varmepumpe.  

Varmepumpe

Vælg den rigtige placering for din varmepumpe

Der er regler for, hvor meget din varmepumpe må støje ved skel. Det er imidlertid ikke muligt at måle støjniveauet, før varmepumpen er installeret. Derfor har Energistyrelsen udviklet et lille støjberegningsprogram, som kan hjælpe dig med at finde den mest hensigtsmæssige placering til din luft-vand-varmepumpe. Beregningen er alene orienterende og tager udgangspunkt i de oplysninger, som du kan indhente fra leverandøren af luft-vand-varmepumpen.

 

Næstved Kommune er glade for guiden på borgernes vegne

”I Næstved Kommune er vi glade for, at der er kommet en guide, som kan give anvisninger på, hvor på ejendommen en varmepumpe kan sættes mest hensigtsmæssigt op” siger Jeannie Kristensen som er miljøsagsbehandler i kommunens Center for Plan og Miljø. ”Kommunen får et stigende antal henvendelser fra borgere, som føler sig generet af støj fra varmepumper, som ofte har været placeret alt for tæt på naboens bolig. Varmepumper er forskellige, og der er ikke en simpel afstandsregel, som kommunen har kunnet anvise. Med den nye guide er det muligt at se den bedste placering af en varmepumpe, så det gode naboskab kan bevares” slutter Jeannie Kristensen.

 

Om guiden

Energistyrelsen har lanceret guiden om støj fra varmepumper. Guiden har karakter af et let forståeligt værktøj, der indeholder følgende:

  • Vejledning til, hvor man finder støjdata
  • Vejledning til, hvordan disse støjdata skal bruges
  • Gode opstillingsråd
  • Lovgivningskrav 
  • Eksempler fra virkeligheden

Her kan du læse Energistyrelsens guide til installation af luft til vand-varmepumper (nyt vindue)

 

Det er enkelt at bruge støjberegneren

Først skal du indtaste nogle oplysninger om den luft-vand-varmepumpe, du har tænkt dig at installere. Dernæst skal du finde din bolig på et kort. Du kan nu placere din varmepumpe på kortet. Ud fra varmepumpens placering vil programmet give en indikation af støjudbredelsen. Du kan frit flytte varmepumpen rundt på kortet for at finde en hensigtsmæssig placering. Herved kan programmet være en hjælp til at finde en placering, der tager hensyn til det tilladte støjniveau på 35-40 dB ved skel.

Skærmprint fra guidens beregningsprogram

 Varmepumpe-beregning

Her kan du finde Energistyrelsens støjberegner (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019