Store vindmøller

Næstved Kommune har i kommuneplanen udpeget 6 områder, som giver mulighed for at opstille i alt 18 store vindmøller. 12 af dem er allerede opstillet. Her på siden kan du få information om de udpegede områder og få svar på de mest almindelige spørgsmål.

Bæredygtig energiforsyning

Næstved Kommune ønsker at bidrage til en mere bæredygtig energiforsyning i Danmark, og vindmøller spiller en stor rolle i forhold til at gøre Danmark mindre afhængigt af fossile brændsler.
 
Derfor har Næstved Kommune i 2012 udarbejdet en vindmølleplan. Planen bygger på en gennemgang af hele den geografiske kommune for egnede placeringer til store vindmøller på 125-150 meters totalhøjde. Udpegningerne er blevet opdateret blandt andet i Kommuneplan 2017.
 
 
I kommuneplanen er der fortsat lagt op til placering af yderligere 6 store møller: 3 vindmøller ved Sparresholm Gods og tre vindmøller mellem Holme-Olstrup og Fensmark. Den mere præcise planlægning for disse placeringer er endnu ikke på plads. De øvrige 12 store vindmøller er opført ved Katrineholms Piber vest for Fuglebjerg, Kyse, Store Røttinge syd for Tappernøje og ved Saltø Gods.

Du kan se kommuneplanens vindmølleområder (med rød) på nedenstående kort: 


Links

Statslig information om vindmøller

Danmarks energipolitiske aftale, juni 2018

Energistyrelsens information om de fire VE-ordninger

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 20. august 2019