Næstved Uddannelsesråd

Næstved Uddannelsesråd er et samarbejdsforum bestående af ledere fra uddannelsesinstitutionerne i Næstved, Studievalg Sjælland, Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd, Næstved Erhvervsråd og Næstved Kommune.

Næstved Uddannelsesråds overordnede formål er at bidrage til at styrke uddannelsesmønsteret lokalt og regionalt. Rådet arbejder således efter de nationale målsætninger om, at 95 % af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 60 % skal gennemføre en videregående uddannelse.

Næstved Uddannelsesråd har til formål at:

Af initiativer som rådet har medvirket til at igangsætte kan nævnes:

Rådet vælger en repræsentant til Team Næstveds bestyrelse og afholder et møde med medlemmer af byrådet i hver valgperiode.

Rådet holder møde 4 gange om året

Kommende møder

10.december 2018
13. marts 2019
12. juni 2019

Formand

Direktør
Hanne Dollerup

Næstved Kommune
mail: hdoll@naestved.dk
tlf. 5588 5004

Deltagerliste

Næstved Kommune
Kontakt Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070