Ordblindhed

  

Generelt om ordblindhed

Der er enighed om, at det centrale problem i forbindelse med ordblindhed (dysleksi) er vanskelighederne med at lære at udnytte skriftens lydprincip.

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har udgivet et inspirationsmateriale ”Ordblindhed i grundskolen” i juni 2015. Her anvendes følgende definition på ordblindhed:

 

”Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed, som har et neurobiologisk grundlag. Dysleksi består i vanskeligheder med at tilegne sig sikker og flydende ordafkodning, stavefærdighed og færdighed i at udnytte skriftens alfabetiske princip (lydprincip).

Disse vanskeligheder skyldes typisk problemer med opfattelse og hukommelse for sproglyde, som normalt ikke kan forklares af andre kognitive vanskeligheder eller mangelfuld undervisning. Dysleksi kan føre til vanskeligheder med læseforståelse og til færre læseerfaringer, som kan begrænse tilegnelsen af ordforråd og baggrundsviden.”

(The International Dyslexia Association)

 

 

Alle Næstved kommunes skoler har procedurer for arbejdet med ordblinde elever. Procedurerne er ens i de centrale træk, og de kan ses på skolernes egne hjemmesider.

Ordblinde elever er inkluderede i undervisningen i alle fag.

Hvis du er interesseret i at læse mere om ordblindhed som forælder, kan du trykke her

Hvis du er interesseret i at læse mere om ordblindhed som skole, kan du trykke her

Hvem løser hvilke opgaver i den forbindelse?

Skolens ledelse:
Skolens kontaktperson(er)/læsevejleder(e):
Lærere og pædagoger:
Forældre:
Eleven:
Center for Uddannelse:
Næstved Kommune
Kontakt Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070